Göm menyn

Seminarier vid Socialt arbete

Kåkenhus speglar sig i vattenfall

Här presenteras aktuella kalendariehändelser vid Socialt arbete.
Informationen genereras direkt från LiU:s centrala kalendarium.

Kalendarium

2019-02-21

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Antologikapitel, Elin Nilsson & Anna Olaison samt Viktor Vesterberg & Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-03-07

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Peo Hansen, REMESO, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-03-14

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kavot Zillén, Barnrättscentrum, Stockholms universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-04-04

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Marie Gustavsson, Socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-04-25

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Monografier, Philip Lalander, Socialt arbete, Malmö universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-05-09

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Dahlstedt, Socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-05-16

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Annette Sverker, Anna Olaison och Elisabet Cedersund, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-05-23

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sabine Gruber och Anna Lundberg, Socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-06-13

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kamila Biszczanik, Socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo, telefon 011-363665. 

Kontakt

Ulrika Wernesjö
011-36 36 65
ulrika.wernesjo@liu.se

Jenny Löf
011-36 32 44
jenny.lof@liu.se

Ulrika Frisk
011-36 31 69
ulrika.frisk@liu.se

 

 

 

 

 


Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 08 14:09:15 CEST 2017