Göm menyn

NorrUt

Norrköpings utbildningsvetenskapliga seminarieserie

Kåkenhus

NorrUt-seminarierna har bedrivits sedan 2005. Vid seminarierna presenteras artiklar eller kapitel med intresse för det utbildningsvetenskapliga området.

Förutom presentationer av forskare vid den egna institutionen inbjuds även externa gäster. Vid sidan av de högre NorrUt-seminarierna hålls också arbetsseminarier för pågående projekt.

Arbetsseminarium

Textunderlag finns för kopiering ca en vecka före arbetsseminarium i kopieringsrummet på plan 5 i Bomullsspinneriet, Campus Norrköping. I annat fall sänds textunderlag ut via mail.

 

Kalendarium

 

 


Kontakt

Har du frågor om NorrUt eller arbetsseminarierna
kontakta Polly Björk Willén,
polly.bjork-willen@liu.se

Händelser i kalendariet läggs in av
Anna Ericson, 011-363175,
anna.ericson@liu.se

 

 

 

 


Sidansvarig: elisabeth.qvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-20