Göm menyn

IT-support

helpdesk@liu.se

Till ovanstående adress skickar du mail om fel på datorer, installationer av program och annat som gäller IT-området.

Notera i mailet vem IT-teknikerna ska kontakta (ange telefonummer), i vilket hus och i vilket rum problemet hänför sig till samt om frågan är mycket angelägen (dvs behöver åtgärdas omgående), angelägen (om saken behöver åtgärdas snarast) eller om frågan är mindre angelägen (dvs kan tas när IT-teknikerna har tid).

 

Fjärrhjälpsverktyg

Du kan få hjälp genom att IT-teknikern kopplar upp sig mot din dator för att enkelt kunna felsöka. För att kunna göra detta behöver du installera ett program (TeamViewer). Mer information

Fjärrstyrning av dator, Klicka här om du använder PC.

Fjärrstyrning av dator, Klicka här om du använder MAC.

 

Adobe Connect Pro

Alla anställda vid LiU, och andra högskolor i Sverige, kan nyttja Adobe Connect Pro. Det är en webbmötestjänst där deltagarna ansluter sin dator till ett mötesrum. Adobe Connect pro är webbaserat. Det finns instruktioner som hjälper dig att komma igång med programmet.

 

Maillistor ISV

Maillistor

 

Liu-id konto

Byt lösenord på Liu-id kontot
 

Gästkonton i Netlogon

I samband med IT-abonnemanget vill vi informera om att det finns en ny tjänst
tillgänglig för att skapa gästkonton i Netlogon. Alla anställda med LiU-ID kan själva skapa konton som gäster kan använda när de besöker LiU. Dessa konton kan skapas för tidsrymder mellan 1 och 14 dagar. Det finns även möjligheter att skapa konton för grupper eller konferenser.

Instruktion för att skapa gästkonton i Netlogon

LÄNKTIPS

Boka utrustning

 

felanmälan

FELANMÄLAN ISV (ej IT)
sven.arne.rejsmar@liu.se


Sidansvarig: therese.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-07