Göm menyn

ISV-dagen

24 OKTOBER 2018

Banner

 

Tema: Kunskapsresan
 

Program:

ISV-dagen kommer äga rum i K1, Kåkenhus

 

KL. 8.50-10.55

 • Kort inledning av prefekt Marie Jansson
 • Anders Neergaard, professor, avd. REMESO, presenterar sin forskning
 • Tünde Puskas, docent, avd. LEN, presenterar sin forskning

      Fikapaus ca 9.50 (anmälan i formuläret till höger)

 

KL. 11.00-12.00

 • Doktorandpresentationer utifrån forskarutbildningsämnena:

      11.00-11.20: Pedagogiskt arbete - Daniel Björklund: Att se som förare. En trafikförankrad studie om hur seende och tittande åstadkoms i socialt samspel.

 

      11.25-11.55: Socialt arbete - Jessica Sjögren och Christina Söderberg: Relationer och samverkan i socialtjänsten - aktuell forskning i socialt arbete.

 

KL. 12.00-13.00

 • Lunch (anmälan i formuläret till höger)
   

KL. 13.15-15.15

 • Doktorandpresentationer utifrån forskarutbildningsämnena fortsätter:

      13.15-13.35: Medicinsk vetenskap - Heléne Eriksson: Stroke och vård i livets slut. En avhandling med syfte att studera utmaningar i att inkludera andra diagnoser inom den palliativa vården. 

      Kristin Alfredsson Ågren: Internet – tillgång och användning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

 

      13.40-14.10: Etnicitet och migration - Julia Willén: Futures Past of South African Whiteness in Nadine Gordimer’s writing

 

      14.15-14.45: Äldre och åldrande - Gülin Öylü och Wenqian Xu: Research on Issues of Ageism at the Division Ageing and Social Change (ASC) Ageism in the Workforce & Media Communication.

 

      14.50-15.20: Naturvetenskapernas didaktik - Johanna Frejd - Meningsskapande i förskoleklasselevers samtal om evolution. 

      Teknikens didaktik - Johan Svenningsson: Elevers attityder till teknik 

      

KL. 15.20

 • Avslutning och information om flyttfesten

      Kaffe i Gröna rummet, Kåkenhus plan 4. (anmälan i formuläret till höger)

 

KL. 17.30

 • ISV-festen startar med mingel i Färgeriet med tillhörande aktiviteter runt om Campus.

 

KL. 19.30

 • Middag (ange ev. specialkost i anmälan)

 

Kl. 21.00

 

Läs sammanfattningen av dagen

Anmäl dig här!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10/10

För- och efternamn *

Avdelning *

Jag anmäler mig till
ISV-dagen
ISV-festen

Jag önskar förmiddagsfika *
Ja
Nej

Jag deltar i lunchen *
Ja
Nej

Jag önskar eftermiddagsfika *
Ja
Nej

Specifika önskemål om ev. specialkost

Om bekräftelse önskas ange e-postadress

 

 

Kunskapsresan

KONTAKT

Therése Nilsson
011-36 30 72
therese.nilsson@liu.seSidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-25