Göm menyn

Forskarutbildning

Under vårterminen 2016 omorganiserade vi FUS-administrationen på ISV.

Numera har vi en forskarutbildningsstudierektor (FUS) per fakultet och en administrativ samordnare för samtliga våra forskarutbildningar. Vid ISV har proprefekt Ingrid Hellström särskilt ansvar för forskning, forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället.

 

forskarutbildning vid ISV

Proprefekt med särskilt ansvar för forskning, forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Fredrik Jeppsson
011-36 31 81
fredrik.jeppsson@liu.se

Täppan Plan 6


 

Filosofiska fakulteten

Forskarutbildningsstudierektor:

Karin Osvaldsson CromdalKARIN OSVALDSSON CROMDAL
011-363674
karin.osvaldsson@liu.se
Kåkenhus, rum K6532


 

Medicinska fakulteten

Forskarutbildningsstudierektor:

Annika ÖhmanANNIKA ÖHMAN
011-363148
annika.ohman@liu.se
Kåkenhus, rum K6712


 

Utbildningsvetenskap

Forskarutbildningsstudierektor:

Maria SimonssonMARIA SIMONSSON
011-363062
maria.simonsson@liu.se
Täppan, rum TP6042


 

Administrativ samordninG

Anna EricsonANNA ERICSON
011-363175
anna.ericson@liu.se
Täppan, rum Tp6070

Administration inom forskarutbildningen

  • Ladok-rapportering, registrering och utskrifter
  • Hantering av blanketter
  • Sammanställning av doktorandernas studietid
  • Aktivitet och försörjning

 

Blanketter

 

Forskarexamen

 

Gemensamma blanketter vid ISV

Blanketter vid Filfak och UV*:

*Medfaks blanketter enligt egen ordning

 

Lagar och förordningar

Regler och dokument

Länktips

Doktorandundersökningen 2017 (pdf)

 


Sidansvarig: therese.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-21