Göm menyn

Ekonomifrågor

Avtalsgranskning

Nu har juristfunktionens hemsida uppdaterats med en särskild funktion för avtalsgranskning och mer information om hur denna process går till vid LiU.

Juridisk rådgivning (Insidan)

Använd funktionsadressen avtalsgranskning@liu.se när du behöver hjälp med att granska avtalsutkast. Användningen av denna funktionsadress kommer förhoppningsvis leda till kortare handläggningstider och att ärendet snabbare tilldelas just den jurist som är mest lämpad för varje enskilt ärende – det hjälper också juristfunktionen vid LiU att föra tillförlitlig statistik över de avtal som hanteras.

Kalkylmall forskningsbidrag

Börja med att spara kalkylmallen på din dator. Därefter kan du arbeta i den.
Mallen kräver Windows 2010.

Kalkylmall forskningsbidrag ISV 2019 (xlsx)

Hanteringsordning Forskningsansökningar

Finns på webbsidan Hanteringsordningar:

Hanteringsordning för ansökan av externa medel

Gåvor och uppvaktningar

Gå in på länken nedan för att se vad som gäller inom Linköpings universitet.

Gåvor och uppvaktning

Representationsregler

Representationsregler är en snårig och inte helt lättöverskådlig djungel. Nu finns nya och tydligare riktlinjer för att underlätta navigeringen.

Representationsregler

 


 

Ny resebyrå från 1 februari 2017:
Via Egencia Sweden AB

 

Knapp Res o Lön

Raindance

  


Sidansvarig: therese.nilsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-30