Göm menyn

Här registrerar du publikationer i DIVA:

För registrering i nya publikationsdatabasen (DIVA) klicka på länken nedan. Läs instruktioner noga, det finns vissa speciella saker som REMESO-forskare bör notera här om avdelnings- och institutionstillhörighet. Längst ned på sidan kommer du vidare till DIVA.

Obs! Vid registrering av äldre publikationer har det kommit en del nya instruktioner jämfört med tidigare besked. Nu gäller att forskare skall ange den organisation han/hon var knuten till när publicering skedde.

Har du registrerat t ex artiklar och böcker som producerats vid Umeå universitet rekommenderas att UU anges som 'organisation' för posten i fråga.

Diva - registrering av publikationer


Sidansvarig: elisabeth.qvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-04