Göm menyn

 


fontd bilder

Forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 10 lärosäten (2018) med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Sedan starten 2002 har ca 100 forskarstuderande examinerats.

FontD har en fullt utvecklad organisation för forskarstudier med allmänna studieplaner för forskarutbildning (licentiat- och doktorsexamen), kursverksamhet, handledarresurser, handledarkollegium, seminarieverksamhet. Kvalitetsgranskning sker bl a. genom ett årligt möte mellan FontDs forskarstuderande och handledare med en internationellt sammansatt vetenskaplig kommitté sammansatt av sex internationellt erkända forskare inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik.Aktuellt

Läs om våra kursstarter under fliken Kurser. Vi välkomnar även doktorander från andra lärosäten! Kontakta kursansvarig konrad.schonborn@liu.se vid intresse.

2018:

 

Online Course on Phenomenography and Variation Theory

Läs mer om kursen här!


FontD logo

Gemensamma aktiviteter

Kontakta oss

FontD doktorer

FontD licentiater

Skriftserielistan

Länkar

Seminarier vid FontD

Folder

 

FontDs kalendarium

2018-06-28

90%-sem Lic-FontD F Schultze

Seminarium - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Felix Schultze har sitt 90% seminarium med titeln: Coteaching with senior students as a method to refine teachers´ pPCK when constructing representations to enhance students´ understanding of chemical bonding.
Kl 10:00
Plats: Högskolan i Halmstad, Black Box i DLC.
För mer information kontakta Anna ERicson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.


Sidansvarig: anna.ericson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 22 09:59:47 CEST 2018