Göm menyn

TekNaD – Teknik, naturvetenskap och didaktik

TekNaD är en forsknings- och undervisningsmiljö inom teknik, naturvetenskap och didaktik som startade under hösten 2011. Den kan ses som en lokal fortsättning på den nationella forskarskolan "FontD", som nu fullgjort sitt uppdrag, men här ingår också lärare verksamma inom lärarutbildningen med inriktning mot teknik och naturvetenskap och didaktikforskare inom samma ämnesområden. Miljön är en del av avdelningen LEN (Lärande, Estetik och Naturvetenskap) med inriktning mot utbildningsvetenskap.

 

 

Teknikens didaktik

Teknikdidaktik handlar om teknikundervisning från förskola upp till gymnasium och lärarutbildning, både som ett forskningsområde och som huvudområde inom våra olika lärarprogram.

Teknikens didaktik

knapp-naturvetenskapernas didaktik-STOR

Naturvetenskapernas didaktik är en forskningsmiljö som bedriver forskning i anslutning till lärarutbildningen vid Linköpings universitet, speciellt den del som genomförs i Norrköping. Forskningsprojekten riktas mot utbildningssektorns olika institutioner, främst förskola, fritidshem och skola men även högre utbildning.

Naturvetenskapernas didaktik


Knapp fontD-stor

Lic-forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik (fontD) är ett nätverkssamarbete mellan 13 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet.

fontD


kontakt

JONAS HALLSTRÖM
011-36 30 41
jonas.hallstrom@liu.se

 

MAGNUS HULTÉN
011-363241, 073-2706947
magnus.hulten@liu.se

 

forskarutbildning

Länk till UV:s forskarutbildningar

  


Sidansvarig: elisabeth.qvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 02 09:49:58 CET 2016