Göm menyn
banner norrköping

Att skriva akademiskt

Säger din lärare att din text saknar en röd tråd? Vill din handledare att du försöker skapa mer ”flyt” i texten? Är det oklart vad du tycker och vad som är hämtat ur litteraturen?

Akademiskt skrivande kan kallas en egen genre; en typ av text som studenter träffar på i kurslitteratur, på föreläsningar och i uppgiftsformuleringar. Det kan ta tid att tillägna sig ett akademiskt skrivande, men ett bra sätt att börja är att läsa facklitteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet som din text ska behandla. Hur brukar man skriva inom ämnesområdet? Vilka begrepp och ordval återkommer? Hur hänvisar författare till andra författare i texten?

Några inslag som är viktiga i akademiskt språk är referatmarkeringar eller källhänvisningar, användningen av sammanhangsord, och att försöka skriva med en god disposition – en röd tråd.

Här har vi samlat konkreta råd.

Referatmarkeringar

Hur redovisar jag tydligt vad litteraturen säger?

Använd referatmarkeringar när du refererar vad andra författare skrivit. En referatmarkering består (ofta) av författarens efternamn och årtalet när boken gavs ut.

 

Andersson (2010) menar att….

 

Ett annat alternativ är att placera referatmarkeringen sist i meningen (Andersson, 2010).

Referatmarkeringar kan varieras på många sätt beroende på hur du som skriver vill resonera kring litteraturen. X i exemplen nedan är referatmarkeringen, och sedan följer exempel på hur du som skriver kan få ”flyt” i texten med hjälp av olika inledningar till meningar. Ordvalen har olika betydelser och är inte utbytbara – du måste fundera på vilka ord du väljer!

          x berättar…

         x menar…

          x påpekar…

          Sammanfattningsvis skriver x…

          Enligt x…

x fortsätter med att…

               x redogör för…

 x inleder med att…

 x behandlar också…

 x beskriver hur…

 x betonar vikten av…

 x fastslår…

 x instämmer med…

 x jämför hur…

 x konstaterar att…

 x kritiserar…

 x medger…

 x protesterar mot…

 x redovisar hur…

 x skriver vidare att…

x  säger även att…

 x varnar för…

Avslutningsvis skriver x att…

 

Röd tråd eller flyt i texten

Hur skapar jag en ”röd tråd” eller ”flyt” i texten?

Granska meningsinledningarna ovan. Vissa av dem visar på en ”röd tråd” när det gäller strukturen i texten?

Inledningsvis

Inleder med att

menar vidare

säger även att

behandlar också

sammanfattningsvis

Avslutningsvis

 

Dessa ordval visar läsaren att det finns en början, en väg framåt och ett slut i texten. Det är en typ av ”röd tråd”. Ofta hjälper skribenten läsaren också genom att börja ett nytt stycke när en ny del av texten (t ex avslutningen) inleds.

 

En annan typ av ”röd tråd” kan vara att samla t ex intrycken från litteratur i olika teman. Då inleds texten med en kort presentation av de teman du tänker ta upp, sedan följer rubriker med de teman du valt.

 

Den ”röda tråden” finns ofta presenterad i själva frågan, om det gäller en hemtenta eller liknande. Granska noga vilka olika delar frågan som ställs består av och skapa rubriker, eller stycken där varje del bearbetas i samma ordning som i själva tentafrågan.

 

”Flyt” i texten; vad är det?

”Flytet” skapas av flera olika ingredienser:

 • En kronologisk eller tematisk ”röd tråd” (se förra frågan).
 • Sammanhangsord: (se pdf) Samma pdf ska också ligga i listen till höger under tips och mallar.
 • Inledande och avslutande meningar, som introducerar och sammanfattar avsnitt.

 

Sammanhangsord

Vad är sammanhangsord och hur kan de användas?

Sammanhangsord visar hur saker och ting hänger ihop och hur du som skriver tolkar och förstår litteratur, andras åsikter och orden hjälper dig att väva ihop texten till ett resonemang. Med hjälp av sammanhangsord kan du presentera en din, eller någon annans åsikt och sedan jämföra, invända, förklara eller exemplifiera. Här är några meningsinledningar som innehåller sammanhangsord:

 • Detta är ytterligare ett tecken på…
 • Det är viktigt att tänka på att lyssna på barnens erfarenheter eftersom de kan hjälpa pedagogerna att förstå.
 • Det handlar om vetenskap och tro.
 • Det är däremot viktigt att ta hjälp av någon tidigt om det ska fungera.
 • Exempelvis kan nämnas…
 • Anledningen är…
 • Faktum är…
 • Avslutningsvis bör det sägas…
 • När det gäller social interaktion…
 • Vidare menar Olsson att…
 • Det finns dock undantag…
 • Tvärtom är det endast…
 • På så sätt visar…
 • Det gäller i synnerhet om…

 

Vetenskaplighet

Vad är vetenskaplighet?

Information om vetenskaplighet från KTH:

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Vetenskaplighet07.pdf

 


Sidansvarig: elisabeth.qvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 26 12:48:29 CEST 2013