Göm menyn

remeso

Institutet REMESO är ett FORTE Excellence Center för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet. Institutet samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder utbildningsprogrammen Samhälls- och kulturanalys (fil.kand.) Samhälls- och välfärdsstudier (MA), forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier och ett internationellt masterprogram i etnicitets och migrationsstudier startar hösten 2016.


Flyktingasr i Europa

Europeiska nätverk byggs på flyktingkonferens

Bostadslösningar, goda utbildningsexempel och samarbeten. Lokala europeiska exempel på flyktingmottagande står i fokus på den flyktingkonferens som pågår i Norrköping 25-27 januari.

puff-jonsson85

Succé för nytt masterprogram vid Filosofiska fakulteten

Ethnic and Migration Studies vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) är Filosofiska fakultetens första internationella masterprogram i Norrköping. När ansökningsperioden startade var det 360 personer som visade intresse för de 20 platserna. Nu har programmet 28 registrerade studenter från hela världen, varav 7 stycken är betalande.

aktionstage

Konferens: Aktivism - flyktingskap, migration och demokrati

REMESO är engagerat som organisatör och deltagare i en stor konferens som sker i Wien i skiftet november-december i år: Aktionstage: Refugees, Migration, Democracy. Konferensen sätter fokus på solidaritet och aktivism i flyktingfrågan.

Medel för forskning och kommunikation till REMESO

Under hösten har REMESO erhållit externa anslag till såväl forsknings- som forskningskommunikationsprojekt.

Internationell konferens om flyktingmottagande

Den 25-27 januari 2017 bjuder Norrköping in politiker och tjänstepersoner i europeiska kommuner, samt forskare till en konferens för att diskutera goda exempel och innovativa lösningar för flyktingmottagande.

politics of precarity

Prekariatet analyserat - villkor, kamp och erfarenheter

Carl-Ulrik Schierup och Martin Bak Jörgensen har redigerat en bok med texter som på olika sättt analyserar - 'prekariatet', den växande grupp som befinner sig både i och utanför arbetsmarknaden. De har osäkra, tillfälliga jobb utan skyddsnät och anständiga villkor.

Anna Gavanas

Svenska spanienpensionärer: pensionsmigration och integration i en globaliserad värld

På Bokmässan i Göteborg i helgen 23-24 september, kommer Anna Gavanas presentera sin nya bok om pensionärsmigration till Spanien.

Professorsföreläsning - Peo Hansen

Den 28 september ger Peo hansen sin professorsföreläsning - "We hesitate to call them 'nations'..." On the Colonial Archive and the Illusory Historicity of the European Nation State"

Demonstration

Internationell Workshop: Crisis, Citizenship and the Challenges and Opportunities of Migration

REMESO bjuder in till en workshop om kris, medborgarskap om migrationens utmaningar och möjligheter. Den 7 september bjuder REMESO in till en workshop om Kris, medborgarskap om migrationens utmaningar och möjligheter. På Arbetets Museum, Folksamsalen, mellan kl 10 och 17.


Saras omslag

Sara Ahlstedt lägger fram avhandling om kärlek och partnermigration.

Den 23 september disputerar Sara Ahlstedt på avhandlingen 'The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Migrations'.Syftet med studien är att undersöka hur queera partnermigranter och deras svenska partners upplever migrationsprocessen känslomässigt.

Internationell workshop om sex- och samlevnadsundervisning

Den 13:e och 14:e juni träffades 20 namnkunniga forskare från nio olika länder för en workshop om sex och samlevnadsundervisning.

Boimetrics  and rights study

Rättigheter och biometri vid gränsen - nytt forskningsprojekt

En grupp REMESO forskare har engagerats av forsknings- och konsultföretaget ETICAS för att genomföra en studie kring användningen av biometri vid gränskontroller i Europa.

EUs dubbla och motsägelsefulla mål - minskad migration och mer migration

I en artikel publicerad i "Discover Society" en brittisk nättidning med aktuell debatt och forskning skriver Peo Hansen om hur flyktingarna kanske tar med sig Keyenes op sin resa

Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige

I REMESOs working paper serie ger vi nu ut en nytt nummer, skrivet av doktoranden Andrey Tibajev, "Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige: en forskningsöversikt". Ett arbete utfört i samverkan med Försäkringskassan.

Mångfaldens dilemma, omslag

Aktuell forskning kring integration och segregation

Under hösten har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt på grund av kriget i Syrien och andra konflikter. Sverige står därför inför utmaningar. Nu släpps två böcker baserade på aktuell forskning om integrationspolitik och boendesegregation.

MIGLINK - Svenskt-mexikanskt-turkiskt forskarnätverk samlas i Norrköping

Den 11 maj samlas forskarnätverket MIGLINK för en workshop i Norrköping för kunskapsutbyte och planering av framtida ansökningar.

Forskargrupp från Paris besöker REMESO för diskussioner om Europas utmaningar

I maj anländer en grupp forskare från Migrations and Society Research Unit (URMIS), University of Paris för en två-dagars workshop: "European Challenges of Migration and Integration: The Cases of France and Sweden I"

Viktors avhandling

Etnicitet och anställbarhet. Ny avhandling på REMESO.

Viktor Vesterberg spikade sin avhandling Ethnicizing Employability om styrningen av arbetslösa i arbetsmarknadsprojekt. Den 20 maj disputerar han, opponent är Docent Oscar Pripp.

Ur kalendariet:

Se mer under "Seminarier" I vänstermenyn


Aktuellt:

Internationell konferens om flyktingmottagande

Den 25-27 januari 2017 bjuder Norrköping, Arena Idé och REMESO in politiker och tjänstepersoner i europeiska kommuner, samt forskare till en konferens om goda exempel och innovativa lösningar för flyktingmottagande.

För mer information och för anmälan, gå till  www.welref17.se


Peo Hansen kommenterar flyktingsituationen:

LiU-intervju (video): Dubbelspel av EU i Flyktingfrågan

Läs intervju med Hansen på SVT:s webb, 16-02-04 -" Vi är totalt blinda för flyktingkrisen i siffror"

Vetandets värld, forskarsamtal, Sveriges Radio, 16-02-04: Vi och Dom: Var går gränsen?

TEDx-talk: Wishing up the wrong tree - Why the EU is as unfit to solve the current refugee crisis as the banks were unfit to resolve the financial crisis


Om Eurafrika på SVTEuroafrica

Den 22 maj diskuterade Peo Hansen med Bengt Westerberg i Utbildningsradions TV-serie "En bok. En författare" om sin och Stefan Jonssons bok Eurafrika.
Se Samtalet


antroPodcast. Charles Woolfson om Austerity

Lyssna till ett pod-samtal med Charles Woolfson och två masterstudenter vid Stockholms universitet, institutionen för socialantropologi.


REMESO Graduate School hösten 2016

Citizenship, Welfare and Integration in the Shadow of the European ‘Refugee Crisis’

Läs mer om kurserna och anmälan


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


Nya publikationer:

Samtida politisk teoriSamtida politisk teori

 

Red. Stefan Jonsson
Tankekraft förlag 2015
 


Migration, Precarity and Global Governance:Migration, precarity
Challenges and opportunities for Labour

Eds Carl-Ulrik Schierup, Ronaldo Munck,
Branka Likic-Brboric and Anders Neergaard
Oxford University Press, 2015


Eurafrica: Euroafrica
The Untold History of European Integration and Colonialism

 

Peo Hansen and Stefan Jonsson, Bloomsbury 2014


Bortom horisonten: BH
Fackets vägval i globaliseringens tid.

 

Ingemar Lindberg & Anders Neergaard Stockholm: Premiss 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riotsRace and class

- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


DJ Culture in the MixDJ Culture in the Mix
Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music

Eds Bernardo Alexander Attias, Anna Gavanas, Hillegonda C Rietveld
Bloomsbury 2013


Erkännandets Janusansiktetovatt

- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

 

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 Yearly ReportREMESO YEARLY REPORTYearly report

REMESOs årsrapport med artiklar om forskningsprojekten, publikationer och de senaste två årens aktiviteter vad gäller konferensarrangemang och -deltagande, seminarier och workshops, samverkan med det omgivande samhället samt undervisning.

Ladda ned rapporten  för 2012-2013 här.

Ladda ned rapporten för år 2010-2011 här.


NYHETSBREV

REMESO ger ut ett nyhetsbrev på svenska och engelska, ungefär två-tre gånger per termin, med information om seminarier, workshops, nya publikationer och andra nyheter. Listan används också sparsamt för information om kurser vid REMESO Graduate School.

För att prenumerera, gå till: https://lists.liu.se/mailman/listinfo/remeso-nbrev-sv

 


remeso

Öppet Campus - Föreläsningar på Campus Norrköping

 Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 30 11:09:53 CET 2017