Hide menu

Seminars 2016

 

2016-01-20

Ansökning seminarium 
Diskussion kring förslag skisser
 

2016-02-03
Gästseminarium, Professor Mattias Gardell, Teologiska institutionen, Uppsala universitet "Peter Mangs, right-wing violence, racism and hate crime in contemporary Sweden". 
Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Religionshistoria. Seminariet hålls på svenska.

2016-02-10
Slutseminarium, Karin Krifors 
Preliminär avhandlingstitel: "Moral Economies of Temporary Labour Migration in Sweden - employers and the management of circular labour". Opponent: Sofie Tornhill, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet. Seminariet hålls på svenska.


 

2016-02-17

20% seminarium, Olav Nygård 
 

2016-03-02

Gästseminarium, Dr. Tobias Davidsson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, "Understödets rationalitet. En genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen". 

Dr. Tobias Davidsson är socionom och arbetar som vikarierande lektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Där driver han dessutom ett forskarnätverk som ägnar sig åt studier av social exkludering och kontroll. Seminariet hålls på svenska.
 

2016-03-09
Gästseminarium, Ilker Ataç, PhD, University of Osnabrück: "Asylum seekers’ protests in Vienna. The making of citizenship through location of the protest movement" 
 

2016-03-23

Dissertation Seminar 60 percent, Xolani Tshabalala 
Preliminary title:"Hyenas of the Limpopo: Surplus Movement, Mediation and Social Transformation across Zimbabwe’s Border with South Africa"; Commentator Anja Karlsson Franck, School of Global Studies, Gothenburg University

 

2016-04-06

Seminar, Eleonor Antelius, FD: "Etnokulturell mångfald och demenssjukdom" 
Eleonor Antelius är junior lektor vid NISAL och forskar för närvarande på heltid på CEDER, ISV. Eleonor presenterar sitt forskningsprojekt som studerar förståelsen av demens som en socialt och kulturellt skapad sjukdom.  

 
2016-04-13

Gästseminarium, Frida Boräng, PhD, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, "National Institutions, International Migration: Labour Markets, Welfare States and Immigration Policy" 
Frida Boräng är biträdande lektor för forskning vid Statsvetenskapliga institutionen samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG). Hon är också knuten till Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU).Hon kommer att presenterar sin förskning om hur invandringspolitiken påverkas av arbetsmarknads- och välfärdsinstitutioner. Seminariet hålls på Engelska


2016-04-20

Gästseminarium, Professor Giuseppe Sciortino: "Solidarity, Justice and Incorporation" 

2016-05-11

Presentation av MIGLINK forskningssamarbete: "Migration och utveckling. Det civila samhällets roll i global styrning" 
Presentation av SRL VR-finansierat forskningssamarbete med Ankara universitet, Turkiet och Zacatecas universitet, Mexico.
 

2016-05-18

Gästseminarium med professor Madina Tlostanova, Linköping universitet: "New faces of the global coloniality and the dead-end of the external imperial difference" 
Madina Tlostanova, professor vid Tema Genus, Linköping universitet, presenterar sin forskning.

Internationell verkstad, "European Challenges of Migration and Integration: The Cases of France and Sweden I" 
Diskussioner mellan Migrations and Society Research Unit (URMIS), University of Paris–Diderot, och REMESO. Internationell gäster: Aude Rabaud, Marguerite Cognet, Yvan Gastaut, Camille Gourdeau and Pauline Picot Detaljerad tidsplan, TBA. Verkstaden hålls på engelska

 

2016-05-19

Internationell verkstad, fortsatt, "European Challenges of Migration and Integration: The Cases of France and Sweden II". 
Diskussioner mellan Migrations and Society Research Unit (URMIS), University of Paris–Diderot, och REMESO. Internationell gäster: Aude Rabaud, Marguerite Cognet, Yvan Gastaut, Camille Gourdeau and Pauline Picot Detaljerad tidsplan, TBA. Verkstaden hålls på engelska 
 

2016-05-20

Disputation: Ethnicizing Employability: Governing the Unemployed in Labour Market Projects in Sweden 
Viktor Vesterberg disputerar på ett avhandlingsarbete om arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Europeiska socialfonden (ESF), riktade mot arbetslösa migranter och/eller etnifierade grupper. Analysen är kvalitativ, diskursorienterad och utgår från Foucaults begrepp governmentality. Opponent: Oscar Pripp, docent, Uppsala universitet.  
 

2016-05-24

Gästseminarium, Gregor Noll, Professor, Lunds universitet: "Asyl, solidaritet, demokrati" 
Gregor Noll, Professor vid Juridiska institution and Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, Lunds universitet presenterar sin forskning som en del av REMESO forskarskolans kurs "Interrogating the 'Refugee Crisis'". Seminariet hålls på tisdag och på engelska! 
 

2016-06-01

Gästseminarium Jan Edling: "Förorterna som Moder Svea glömde" 
Jan Edling är analytiker på FLEXICURITY och har tidigare jobbat på Försäkringskasseförbundet, LO och VINNOVA. Han presenterar VERDANDI och FLEXICURITY rapporten som granskar de 38 mest utsatta förorterna i Sverige. 

 

2016-06-08

Seminar med Anna Gavanas, PhD, Docent, REMESO, Linköpings universitet: "Pensionsmigration, svenska spanienpensionärer och globalisering -- ett bokmanus." 
Anna Gavanas, docent och lektor vid REMESO, ISV, Linköpings universitet ventilerar sitt bokmanus. Seminariet halls på svenska.


2016-06-15

Gästseminarium, Coromoto Power Febres, PhD, University College London: "Democratic Implications of Mainstream Parties Curbing Support for Extreme Right Parties (ERPs)" 
Coromoto Power Febres är gästforskare vid REMESO. Hon är statsvetare vid University College London och forskar om extrema högerpartier.

 

2016-09-07

Crisis, Citizenship and the Challenges and Opportunities of Migration

An International Workshop with Thomas Boje, Ana maria Aragonés, Gurminder Bhambra, Engin Isin and John Holmwood. The workshop address the alleged refugee crisis and its consequences for citizenship and the development of Europe´s migration regimes. Please register to participate.

Plats: Folksamsalen, Arbetets Museum, Campus Norrköping

 

2016-09-14

REMESO seminar Stefan Jonsson and Julia Willén 'Austere Histories in European Societies: Social Exclusion and the Contest of Colonial Memories'

Jonsson and Willén will present their forthcoming book (Routledge 2016), which analyzes how migrant and minority voices and histories are marginalized by the dual processes of current austerity politics and ongoing regimentation of European historiography and cultural memory. The seminar will be in English

 

2016-09-23

Thesis Defense - Sara Ahlstedt

Sara Ahlstedt defends her thesis 'The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Migrations'. The opponent is Lena Martinsson, Professor of Gender Studies, Gothenburg University. The defense will be in Swedish

 

2016-09-28

Inaugural Lecture Professor Peo Hansen  

"We hesitate to call them 'nations'..." On the Colonial Archive and the Illusory Historicity of the European Nation State".

 

2016-10-05

REMESO seminar Mikela Lundahl 'Veils, secularism and the problem with difference'

 

2016-10-12

REMESO seminar Catrin Lundström 'Migration's whiter shade: bodies and belonging in the race-migration nexus'

‘The migrant’ tends to be imagined as a non-privileged, non-white, non-western subject in search of a better future in Europe or the US and as such is a pre-constituted subject shaped by notions of marginalization and poverty. What kind of stories are obscured by this recurrent image of ‘the migrant’ and how do such categorizations hamper the idea of privilege, belonging and white normativity? Why are some migrants not regarded as migrants despite their migrant status? Why are other individuals seen as migrants and thus denied their national belonging in spite of their formal status as national citizens? The seminar debates analytical tools on migration, belonging and citizenship, with particular attention to a) autochthony and belonging, b) race and citizenship and c) white capital.

 

2016-11-02

Guestseminar med Guzel Yusupova, PhD, Lecturer, Kazan Federal University: "Making Ethnic Boundaries in the Society of Religious Renaissance: Islam and Everyday Ethnicity in Post-Soviet Tatarstan”

REMESO guest researcher Guzel Yusupova, PhD in Sociology, the European University at St. Petersburg and a lecturer in Kazan Federal University presents her research on relations of ethnic and religious practices that affect the formation and maintenance of ethnic group boundaries in contemporary Tatarstan. Using everyday ethnicity approach she pays special attention on ethnicity consumption practices in the context of Islamic renaissance. Seminar will be in English.

 

2016-11-16

Guest Seminar Sara Kalm, Senior Lecturer in political science, Lund university: "Social Policy and Migration Policy in the Long 19th Century"

Sara Kalm is a senior lecturer in political science, Lund university. Her main areas of research are migration policy and social movements. She is currently involved in two research programs - one on citizenship and naturalization, and one on the evolvement of the state in the ’long 19th century’. In the latter she focuses on the history of migration controls.

 

2016-12-07

Jonathon Moses, Professor, Department of Sociology and Political Science, NTNU,Trondheim: "Migration and Consent"

 

2016-12-14

‘Brexit, Trump and the “revolt of the privileged masses”? Prospects and perils for progressive politics in the new era of xenophobia and populism’

Charles Woolfson, Profesor, REMESO/ISV, Linköping University presents a paper on Brexit and opens for a panel discussion with Associate Professor Anders Neergaard and Professor Peo Hansen. Professor Stefan Jonsson will moderate the discussion. The seminar will be in English.

 

2016-12-21

Silence And Invisibility: Exploring Labour Strategies Of Zimbabwean Farmworkers In Musina, South Africa 
Guest seminar: Dr. Zaheera Jinnah, Researcher, African Centre for Migration and Society, Witwatersrand University, Johannesburg, South Africa

 

Bosporen

 

 


Page manager: erik.berggren@liu.se
Last updated: Fri Jan 20 15:20:45 CET 2017