Hide menu

2012-01-18
Arbetsseminarium: Josefina Syssner
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Josefina Syssner, ISAK, LiU presenterar bokmanuset "Världens bästa plats?".

2012-01-24
Arbetsseminarium: projektansökningar
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Presentation och ventilering av projektansökningar.

2012-01-25
Avhandlingsseminarium (20%): Jennie K Larsson
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jennie K Larsson (REMESO) presenterar avhandlingsprojektet "What are we Implementing? Ethnicity, Gender and Sexuality in Swedish Labour Market and Integration Policies".

2012-02-01
Avhandlingsseminarium (20%): Christophe Foultier
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Christophe Foultier (REMESO) presenterarsavhandlingsprojektet "Participation of Inhabitants Versus Security Politics: A comparative Analysis of Development Measures in the Vulnerable Districts in France and in Sweden".

2012-02-08
REMESO gästseminarium: Catrin Lundström, Umeå Universitet
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Catrin Lundström, postdoktoral forskare vid Umeå universitet, presenterar forskning om utlandsboende svenska migrantkvinnor.

2012-02-22
Bokseminarium om Craig Calhoun, nationen och nationalstaten
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Peo Hansen, forskare vid REMESO, håller ett seminarium kring Craig Calhouns bok ”Nations Matter: Culture, History and the Cosmopolitan Dream”.

2012-02-29
Avhandlingsseminarium (20%): Nedzad Mesic
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Nedzad Mesic (REMESO) presenterar sitt avhandlingsprojekt.

2012-03-07
Bokseminarium om Susan Buck-Morss
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Stefan Jonsson, professor vid REMESO, håller ett seminarium kring Susan Buck-Morss' bok Hegel, Haiti and Universal History.

2012-03-14
REMESO gästseminarium: Shahram Khosravi, Stockholms universitet
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Docent Shahram Khosravi, Stockholms universitet, presenterar ett pågående projekt om papperslösas arbetslivssituation.

2012-03-28
REMESO gästseminarium: Judy Fudge, University of Victoria, Kanada
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Judy Fudge talar utifrån artikeln "Precarious Migrant Status and Precarious Employment: The Paradox of International Rights for Migrant Workers", som cirkuleras i förväg.

2012-04-04
REMESO seminarium – Magnus Dahlstedt, Kenneth Petersson, Birgitta Plymoth.
"Fostran av morgondagens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten"
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
På seminariet presenteras den nyligen utkomna antologin "Fostran av morgondagens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten" (Petersson, Dahlstedt & Plymoth, red.), där flera medarbetare vid REMESO medverkar.

2012-04-11
REMESO gästseminarium: Patricia Lorenzoni, Göteborgs universitet
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Patricia Lorenzoni, idéhistoriker vid institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet, presenterar sin forskning om nationalitet, etnicitet och medborgarskap: 'Between "isolated" and "integrated": Indigenous minority legislation in Brazil and the classification of the Other'.

2012-04-18
REMESO gästseminarium: Professor Gail Lewis, Open University
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Föreläsning av Gail Lewis, professor i sociologi vid Open University. In samarbete med REMESO:s forskarskola.

2012-04-25
Avhandlingsseminarium (slutventilering): Brigitte Suter
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
The seminar is devoted to Brigitte Suter's dissertation manuscript, TALES OF TRANSIT: Sub-Saharan African Migrants' Experiences in Istanbul, which will first be discussed by her respondent. For access to the manuscript, please contact Alireza Behtoui or Stefan Jonsson.
Kl 10:00 - 12:00

2012-05-15
Gästseminarium , Professor Nira Yuval-Davis
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Nira Yuval-Davis diskuterar avsnitt ur sin senaste, omtalade bok "The Politics of Belonging: Intersectional Contestations"

2012-05-16
REMESO seminarium: Mattias Tydén, ISAK, Linköpings universitet
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mattias Tydén, ny lektor i historia vid Linköpings universitet, presenterar ett nytt forskningsprojekt: "Improving the world? Swedish development assistance from the 1940s to the 1970s". Mattias Tydén är författare till bland annat "Tusen år av invandring", "Oönskade i folkhemmet" samt "Från politik till praktik: de svenska steriliseringslagarna 1935-1975.

2012-05-22
REMESO workshop, Mirka Hlincikova, Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mirka Hlincikova, Remesos gästdoktorand från "Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences", presenterar en del av sin avhandlingsproject "Incorporation strategies and construction of community of migrants from Vietnam in Bratislava".

2012-05-30
Labour Rights as Human Rights? - Konferens
Konferens - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
MIGRATION, LABOUR MARKET RESTRUCTURING AND THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN GLOBAL GOVERNANCE UNESCO-MOST May 30, 2012.  För mer information se
http://www.isv.liu.se/remeso/konferenser-och-workshops/labour-rights-as-human-rights?l=sv

2012-06-12
Avhandlingsseminarium (slutventilering): Caroline Tovatt
Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mer information kommer

2012-06-13
REMESO seminarium: Anna Gavanas

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Docent Anna Gavanas, gästforskare vid REMESO vt 2012, och författare till bland annat "Who Cleans the Welfare State? Migration, informalization, social exclusion and domestic services", presenterar ny forskning. Mer information kommer.

 

Bosporen

 

 


Page manager: erik.berggren@liu.se
Last updated: Wed Jan 09 09:48:35 CET 2013