Göm menyn

REMESO

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle


Institutet REMESO är ett FORTE Excellence Center som bedriver forskning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet. Institutet samlar forskare från flera forskningsmiljöer, men utgör även en avdelning inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier som rymmer ämnet ”Samhälle och kultur i ett skolperspektiv”, Samhälls- och kulturanalys programmet (SKA) för fil. kand. och Masterprogrammet i samhälls- och välfärdsstudier. Ett interntionellt masterprogram i etnicitets och migrationsstudier är under uppbyggnad.

 

Om forskningsinstitutet REMESO

Remeso startade i januari 2008 efter att FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (tidigare FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) - beviljat anslag för att bygga en stark forskningsmiljö kring frågor om arbetsliv, migration och etnicitet vid Linköpings universitet. Aktiviteterna var emellertid redan igång under 2007. Universitetet och Norrköpings kommun bidrar med viktigt stöd för verksamheten. Institutet är placerat vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och vår fysiska adress är Bomullsspinneriet, Campus Norrköping, mitt i Industrilandskapet.

Remesos samlade personal uppgår till runt 40 personer. Forskarna kommer från olika håll, vissa har en bakgrund i det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet och dess enhet FAMM - Forum för arbete, migration och medborgarskap, andra kommer från Tema Etnicitet vid Linköpings universitet, som i samband med Remesos bildande uppgått i institutet. Dessutom knyter Remeso till sig forskare på hel- och deltid från andra miljöer, bland annat IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling - och ISAK Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur - vid Linköpings universitet. Remeso är värd för internationella gästforskare under kortare eller längre vistelser, post-doc stipendiater och gästdoktorander och MA-studenter från Sverige och internationellt som deltar i forskarskolans kurser.

REMESO följer de etiska riktlinjer som fastställts av forskningsråden och forskarsamhället. För ytterligare information se http://codex.vr.se/ hos Vetenskapsrådet.

Läs mer om REMESOs inriktning här (Pdf)

Remeso har sedan starten publicerat en mängd artiklar och flera böcker på migrations- och etnicitets- och arbetslivsområdet. Forskarskolan - Graduate School in Migration, Etnicity and Society har gett kurser under två års tid och samlat forskarstuderande från hela världen. Vi har en aktiv seminarieverksamhet och arrangerar workshops och konferenser i såväl Sverige som utomlands. Forskarna på institutet deltar i ett flertal internationella nätverk och samarbetsinitiativ, varav en del har sitt centrum och ledning vid Remeso. Vi deltar även i en del mer lokala samarbeten, till exempel tillsammans med Norrköpings kommun. Remeso har en egen skriftserie för Working Papers TheMES - Themes on Migration and Ethnic Studies - också tillgänglig här på hemsidan.

För en översikt över REMESOs aktiviteter under perioden 2007-2009 se vår årsrapport.

Föreståndare för forskningsinstitutet REMESO är Professor Carl-Ulrik Schierup, carl-ulrik.schierup@liu.se
Avdelningschef för avdelningen REMESO är Docent Martin Klinthäll, martin.klinthall@liu.se

Föreståndare för Forskarskolan är Professor Peo Hansen, peo.hansen@liu.se

Om du undrar över något, vill delta vid ett av våra seminarier eller funderar på att söka till forskarskolan, så tveka inte att kontakta oss.
 

Logga

Kontakt

Föreståndare
Carl-Ulrik Schierup, carl-ulrik.schierup@liu.se

Avdelningschef
Martin Klinthäll, martin.klinthall@liu.se

Föreståndare Forskarskolan
Peo Hansen, peo.hansen@liu.se

Administratör
Eva Rehnholm
Tel +46 11 36 32 38

Forskarskolans koordinator
Branka Likic-Brboric
Tel +46 11 36 36 45

Kommunikationsansvarig
Erik Berggren
Tel +46 11 36 32 66

Postadress:
Linköpings universitet
ISV-REMESO
601 74 Norrköping

Besöksadress:
Campus Norrköping
Bomullsspinneriet
Holmentorget 10
Plan 3 och 4

 
 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 01 12:44:14 CET 2016