Göm menyn

Caroline Tovatt disputerade på avhandling om kontakter på arbetsmarknaden

Erkännandets Janusansikte - Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Tovatt omslag

Den 11 oktober disputerade Caroline Tovatt på sin avhandling Erkännandets Janusansikte - Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer. En studie av kontakternas betydelse på arbetsmarknaden.

Fakultetsopponent: Lennart Svensson, professor emeritus, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Att jobb tillsätts via kontakter är en etablerad sanning, men hur det sker i praktiken är mindre känt. I denna avhandling undersöks hur, var, genom vem och varför lediga tjänster tillsätts via kontakter. I fokus står de informella processerna i rekryteringen, speciellt innebörden av olika socialt kapital och vad det är som möjliggör att utbildning, erfarenheter och kontakter tillskrivs värde. Resultatet tydliggör hur det sociala kapitalet får betydelse för erkännandet och misskännande i arbetslivet. Erkännandet, hävdar författaren, kan inte manipuleras, styras eller tvingas fram – det tillskrivs en först när man av omgivningen anses värdig.

Misskännandet framträder främst i erkännandet skugga, genom frånvaron av kontakter och informell kunskap om hur man tar sig in och fram i arbetslivet. Analysen sker med stöd av Pierre Bourdieu's analytiska verktygslåda. Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av arbetslivsberättelser med individer som befinner sig på olika steg i sitt arbetsliv: unga människor som arbetar inom snabbmatsindustrin, akademiskt utbildade som arbetar under sin utbildningsnivå (som taxichaufförer eller inom vård och omsorg) och slutligen akademiker som arbetar över sin kvalifikationsnivå (som journalister eller inom radion/TV). Studien bygger på berättelser om deras arbetsliv och utbildningar.

Studien har bedrivits i det FAS- finansierade projektet ”Etnicitet, kön och sociala nätverk i informella rekryteringspraktiker”.
Studien bygger på intervjuer med personer mellan 18 och 67 år om deras arbetsliv och blottlägger en mer komplicerad bild än den som vanligtvis skildras. Analyserna har genomförts med stöd av den franske sociologen Pierre Bourdieus begreppsapparat.

 

Gå till bokförlagets hemsida
 


Mon Sep 09 09:01:52 CEST 2013
Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 21 11:55:29 CET 2014