Göm menyn

Jennie K Larsson disputerar på forskning om Alliansregeringens sk Arbetslinje och dess konsekvenser

Jennie K Larsson

2010 inför Alliansregeringen den så kallade arbetslinjen i svensk integrationspolitik. Med etableringsreformen sker den största förändringen av politikområdet sedan 1970-talet. Jenni K Larsson har disputerat på en avhandling som studerar reformen, 'Integrationen och arbetets marknad'. Den 18 januari diskuterar hon sin bok med Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, Erik Ullenhag, fd integrationsminister 2010-2014, Olof Åslund, chef för IFAU och Maria Mattsson Mähl, VD AlphaCE.

 

Tid och plats för seminariet:
18 Januari kl. 15:00-16:30
Arenagruppen, sveavägen 61

 

Läs mer om seminariet och anmäl dig här

 

Vad innebär det för de individer som arbetar på lokala arbetsförmedlingar och på de företag som förväntas se till att de nyanlända snabbt kommer i arbete? Hur upplever de sitt uppdrag, sina arbetssituationer och de människor de möter inom ramen för sitt dagliga arbete?

Det är teman i Jennie K Larssons doktorsavhandling, Integrationen och arbetets marknad: Hur jämställdhet, arbete och annat “svenskt” görs av arbetsförmedlare och privata aktörer (Atlas Akademin 2015), om hur arbetsförmedlare, etableringslotsar och samhällskommunikatörer gör integrationspolitik och varför de gör politik som de gör. Genom intervjuer med och observationer av arbetsförmedlare och anställda på privata företag undersöker hon hur deras föreställningar om kön, ras, arbete och svenskhet påverkar hur de gör integrationspolitik.

Jennie K LarssonStudien visar att de krav på aktivering och resultat som ställs på arbetsförmedlare gör att de prioriterar ned de delar som handlar om nyanländas arbetsmarknadsetablering. Hos privata företag överordnas ekonomiska resultat och lönsamhet anställningsvillkor och långsiktighet. Studien visar också hur argument om jämställdhet används för att intensifiera arbetslinjen.

Genom att kombinera teorier om offentlig förvaltning med en intersektionell ansats presenterar avhandlingen nya perspektiv på studiet av politik.

 


 


2015-11-16
Workshop: Civilsamhällesaktivism för hållbara städer

Den 12 december hålls en workshop om urbana rättviserörelser och deras arbete för inkluderande städer. Flera organisationer och forskare deltar och delar erfarenheter från Stockholm, Johannesburg, New York och Paris.

European Futures: Between Racism and Democracy

Den 17:e och 18:e november arrangeras två seminarier på REMESO. 'Postracial Silences' med Alana Lentin från Western Sydney University och 'Dilemmas of Democracy: Polish Politics after the 2015 Elections' with Leszek Koczanowicz, University of Social Science, Wroclaw.

Ny Internationell Master i Ethnic and Migration Studies

En ny två-årig masterutbildning i Ethnic and Migration Studies (120 hp) startas på REMESO till hösten 2016.

Ny paperback upplaga av 'The Contradictions of Austerity' med introduktion av James Galbraith

Charles Woolfsons och Jeffrey Sommers antologi 'The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model' (Routledge 2014) kommer nu i pocket utgåva med introduktion av James Galbraith.

Masse und Demokratie, Stefan Jonsson

Stefan Jonssons Crowds and Democracy i tysk översättning.

Stefan Jonssons Crowds and Democracy i tysk översättning på Wallstein Verlag.

alby

Storebror ser dig i förorten

Övervakning blir verkligheten för de boende i de franska förorterna när områdena rustas upp. Forskning från LiU visar hur misstänksamhet mot förorten styr de aktörer som är satta att utveckla den.

Tensta Konsthall

Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa

I ett samarbete mellan REMESO och Tensta konsthall arrangerades ett symposium som start på en studie av förhållandet mellan konst och solidaritetsrörelser.

REMESO seminarium hösten 2015

Se listan för våra seminarier i höst.

Moskva

Moskva-konferens om migration och stater i kristider

I september genomfördes den internationella konferensen “Transnationell migration och moderna stater i tider av ekonomisk kris” i Moskva. REMESO-forskarna Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup och Anders Neergaard deltog.

REMESO-forskare kommenterar flyktingkrisen

Forskare på REMESO deltar flitigt i media och möter organisationer för att ge ett forskarperspektiv på flyktingkrisen och debatten. Det positiva, vid sidan om det ökade engagemanget, är att det uppenbarligen finns en bred insikt även i media om att alternativa perspektiv och nya svar behövs.

Christophe Foultier

Ny avhandling: Gästfrihet mellan deltagande och övervakning

Christophe Foultier disputerar den 4/9 på avhandlingen "Regimes of Hospitality - Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue"

Segregerad kultursektor

Andelen personer med utländsk bakgrund är lägre på kulturinstitutionerna än i samhället i stort. Det visar rapporten "Kultur av vem? En undersökning av mångfald i den svenska kultursektorn" som Myndigheten för Kulturanalys publicerar idag. Olav Nygård, doktorand på REMESO har skrivit rapporten.

Charles Woolfson i samarbete med koreanskt universitet

Som ett resultat av LIUs delegation till Syd-korea har Charles Woolfson initierat ett nytt forskningssamarbete med forskare vid Chung-Ang University i Seoul.

Peo Hansen

Peo Hansen presenterar rapport inför OECD

Den 12 juni presenterade Professor Peo Hansen, REMESO, en rapport han författat åt OECD, "The European Unions’ External Labour Migration Policy: Rationale, Objectives, Approaches and Results, 1999–2014", i samband med en konferens i Paris samarrangerad av EU kommissionen och OECD - 2nd OECD - EU Dialogue on International Migration and Mobility: Forward-Looking Labour Migration Governance in Europe.

Eurafrika

Eurafrika skriver om EUs historia

Nu har den svenska utgåvan av Peo Hansens och Stefan Jonssons bok Eurafrika kommit ut. Boken är recenserad i Dagens Nyheter.

Nya böcker från REMESO - Öppet seminarium

REMESO bjöd in till öppet samtal om nya böcker från Institutet, den 9 juni.

Mobilisering på jobbet - sjuksystrar och brandmän mot rasism

Den 20 maj besöker Paula Mulinari, från Malmö Högskola, REMESO och lägger fram uppsatsen: "Antiracist mobilization at workplaces, the case of careworkers and firefighters in Malmö".

REMESO-forskare skeptisk till M-förslag om tillfälliga uppehållstillstånd

Moderaternas förslag om tillfälliga uppehållstillstånd avvisas av forskaren Martin Klinthäll. Han pekar i en intervju i SvD på forskning som visar att detta kommer försämra integrationen då migranter nekas möjligheten att planera för ett liv i Sverige. Tidigare i vår ifrågasatte Jennie K Larsson och Lisa Pelling, forskare vid REMESO om Alliansregeringens sk Etableringsreform gett förväntad effekt.

Paula Mählck

Seminarium: Paula Mählck om post-koloniala kunskapsrelationer

På onsdag den 13 maj presenterar Paula Mählck sitt arbete om om post-koloniala kunskapsrelationer i akademien, med fokus på Mozambique, Sydafrika och Sverige.

Ur kalendariet:

Se mer under "Seminarier" I vänstermenyn


Aktuellt:

Peo Hansen kommenterar Flyktingsituationen:

LiU-intervju (video): Dubbelspel av EU i Flyktingfrågan

Läs intervju med Hansen på SVT:s webb, 16-02-04 -" Vi är totalt blinda för flyktingkrisen i siffror"

Vetandets värld, forskarsamtal, Sveriges Radio, 16-02-04: Vi och Dom: Var går gränsen?

TEDx-talk: Wishing up the wrong tree - Why the EU is as unfit to solve the current refugee crisis as the banks were unfit to resolve the financial crisis


Om Eurafrika på SVTEuroafrica

Den 22 maj diskuterade Peo Hansen med Bengt Westerberg i Utbildningsradions TV-serie "En bok. En författare" om sin och Stefan Jonssons bok Eurafrika.
Se Samtalet


antroPodcast. Charles Woolfson om Austerity

Lyssna till ett pod-samtal med Charles Woolfson och två masterstudenter vid Stockholms universitet, institutionen för socialantropologi.


Migra Movies

Ett samarbete mellan LiU, CNEMA och Norrköpings kommun. Spelfilm om migration, etniska identiteter, rasism, mm introduceras av en forskare, med diskussion efter filmen. Programmet fortsätter i höst.


REMESO Graduate School hösten 2015

  • Migration and Labour
  • Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies

Läs mer om kurserna och anmälan


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


Nya publikationer:

Samtida politisk teoriSamtida politisk teori

 

Red. Stefan Jonsson
Tankekraft förlag 2015
 


Migration, Precarity and Global Governance:Migration, precarity
Challenges and opportunities for Labour

Eds Carl-Ulrik Schierup, Ronaldo Munck,
Branka Likic-Brboric and Anders Neergaard
Oxford University Press, 2015


Eurafrica: Euroafrica
The Untold History of European Integration and Colonialism

 

Peo Hansen and Stefan Jonsson, Bloomsbury 2014


Bortom horisonten: BH
Fackets vägval i globaliseringens tid.

 

Ingemar Lindberg & Anders Neergaard Stockholm: Premiss 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riotsRace and class

- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


DJ Culture in the MixDJ Culture in the Mix
Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music

Eds Bernardo Alexander Attias, Anna Gavanas, Hillegonda C Rietveld
Bloomsbury 2013


Erkännandets Janusansiktetovatt

- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

 

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-04