Göm menyn

REMESO-forskare på World Social Forum on Migration i Johannesburg

WSFMDen 5-8 december hölls för första gången World Social Forum on Migration i Afrika, när det sjätte mötet arrangerades i Johannesburg, Sydafrika. Platsen kom att spela en viktig roll mot bakgrund av den afrikanska kontinentens speciella problem med ofrivillig migration, ojämlika utveckling och exponering för samhällsförändringar som drivs på av nyliberal globalisering.

Mötet var dedicerat till minnet av Nelson Mandela och ägde rum vid det för landet historiskt och symboliskt laddade platsen Constitution Hill, det fd fängelset för flera namnkunniga ledare i kampen mot apartheid. Där satt, utöver Mandela, Mathatma Gandhi, Albertina Sisulu och Joe Slovo.

Mötet samlade delegater från 186 olika sociala rörelser, NGO (Non-Governmental Organisations) och migrantorganisationer. Sammantaget deltog flyktingar, fackföreningsaktivister, asylsökande och företrädare för organisationer, samt forskare  från 57 olika länder i Afrika, Mellanöstern, Asien, Europa, de amerikanska världsdelarna och Australien. Från REMESO deltog professor Aleksandra Ålund, professor Carl-Ulrik Schierup och doktorand Xolani Tshabalala.

Forumet hade den överordnade rubriken: "Migration in the Heart of our Humanity: Defending our Freedom and Re-thinking Migration, Mobility and Globalization", och var uppdelat i fyra pelare, "Asylum Seekers, Refugees and Forced Migration", "Migration, Social Cohesion and Integration", "Human Rights and Citizenship" och slutligen "Migration, Globalization and Crisis".


2014-12-16
Informella etniska nätverk, segregation och arbetsmarknad

Martin Klinthäll och Susanne urban, REMESO, har publicerat en artikel i Urban Studies Journal i vilken de redogör för sin forskning om vikten av etniska informella nätverk och kontakter för att finna arbete.

Granskning av etniskt entreprenörsskap

I artikeln "Categorising and labelling entrepreneurs" publicerad i International Small Business Journal diskuterar tre forskare konstruktionen av etniska stereotyper i stöd för entreprenörsskap.

Skyldig tills motsatsen bevisats? Seminarium om etnisk profilering

Den 2 december hålls ett seminarium om etnisk profilering vid ID-kontroller, kl 18 på Arbetets Museum i Norrköping. Seminariet arrangeras av Arena idé, REMESO, Arbetets Museum och Asylgruppen

REMESO forskare presenterar bok om 'Eurafrica' vid Oxford University

Peo Hansen och Stefan Jonsson presenterar sin bok 'Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism' vid European Studies Centre, Oxfords universitet.

Öst möter Väst - seminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige

Den 25 september hålls ett seminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige. Charles Woolfson, Indre Genelyte och Annette Thörnquist - REMESO presenterar forskningsresultat på Stockholms universitet.

LiU professor föreläser om åtstramningspolitiken i EU på Brown och Harvard

Professor Charles Woolfson (ISV/REMESO) och hans med-redaktör professor Jeffrey Sommers har bjudits in för att föreläsa om deras nya bok The Contradictions of Austerity (Routledge, 2014).

Kursprogrammet 2015 på REMESO Graduate School klart

Under 2015 kommer REMESO Graduate School ge fyra kurser samt en fristående kurs.

Inbjudan till temanummer om arbete, migration och 'austerity'

Ett nummer av tidskriften Ethnicity Studies med fokus på "Labour and Migration in an Age of Austerity" bjuder nu in forskare att lämna bidrag.

Kenneth Petersson, REMESO/ISV gästredaktör för European Education

Kenneth Petersson, REMESO/ISV, har tillsammans med kolleger varit gästredaktör för två nummer av tidskriften European Education. Temat för numret är 'governmentality' i utbildning.

Studie av insatser för nyanlända i Södermanland

Insatser för nyanlända har förändrats sedan etableringsreformen infördes i slutet av år 2010. Martin Qvist (Fil Dr) och Caroline Tovatt (Fil Dr) forskare från Linköpings universitet, REMESO, har på uppdrag av Länsstyrelsen följt Eskilstuna och Nyköpings kommuners samverkan med Arbetsförmedlingen och utvecklingen av etableringsverksamhetens innehåll.

Omsorgsrasism hos kvinnor i SD

Kvinnor engagerade i Sverigedemokraterna drivs av ett slags omsorg, både om ”svenskar”, som ska skyddas från folk utifrån, men också om de som kommer hit. Det bästa även för dem själva är att åka hem igen. Det visar en studie av kvinnor som är aktiva sverigedemokrater.

Andra generationens invandrare, småföretag och familjeanställning

I senaste numret av Journal of Immigrant and Refugee Studies (Vol 12:3) har Martin Klinthäll och Susanne Urban publicerat en artuikel som redovisar en studie av sametnisk anställning i småföretag för andra generationens invandrare.

Eurafrica cover

Kolumnist på Aljazeera hyllar bok om Eurafrica

Professorerna Stefan Jonsson och Peo Hansen, REMESO, kommer i höst ut med boken Eurafrica, som spårar de koloniala rötterna till och visionerna bakom EU-projektet. Kolumnisten Minna Salami, Aljazeera, lyfter upp den i en artikel i vilken hon diskuterar de pågående geopolitiska intressena i EUs afrikapolitik.

"Prekariatet" analyserat

I en artikel i tidskriften International Migration (July online edition) analyserar och diskuterar tre remesoforskare "prekariatet", de mest utsatta grupperna i och utanför arbets- och bostadsmarknaderna. Ofta migranter. Prekariatet har ibland beskrivits i termer av en ny underklass, ibland som ståendes helt utanför klassystemen.

mozghan-zachrison

Lära sig svenska eller lära sig vara svensk?

Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen, visar en ny avhandling vid REMESO.

Lisa Pelling

Workshop om högutbildad migration

Den 20 maj organiserade REMESO en workshop om högutbildad migration, ett ämne som det forskats relativt lite om inom kritiska migrationsstudier. Ämnet är högaktuellt eftersom den globala konkurrensen om denna utländska arbetskraft påverkar många länders och regioners politik kring migration och arbetsvillkor.

C Woolfson

Charles Woolfson till Australien som “Visiting Professorial Fellow”, med ny bok i bagaget

Charles Woolfson, professor vid REMESO, besökte Australien i juni för att ta emot titel som “Visiting Professorial Fellow” vid New South Wales University, Australian Business School. I Australien gav han även ett flertal föreläsningar på universiteten i Melbourne, Sydney och Adelaide.

Robert Aman

Interkulturalitet bidrar till förtryck

I vår mångkulturella värld strävar vi mot samspel, integration, lärande och kommunikation – interkulturalitet. Men det vi i väst upplever som interkulturalitet ser vi många gånger genom koloniala glasögon.

Den baltiska modellen granskas kritiskt

De baltiska staterna framhålls ofta som paradexempel på framgångsrik krisbekämpning. De övervann finanskrisen och är idag på fötter igen. Men framgången är en chimär, är budskapet i en nyutkommen bok.

Empires & Ethnicities: Critical Problems in Social Theory, Historiography and Ethnicity.
Doktorand- och MA-kurs ledd av Stefan Jonsson

Kursen fördjupar sig i klassiker i den intellektuella historien som format västerländska föreställningar om Den Andre, etnicitet och 'ras' - från antikens monster, via Marx ideer om juden till Fanons tankar om vithet. Start: 19 januari, 2015

För anmälan, kontakta stefan.jonsson@liu.se, + 46 (0)11 36 36 30.
Läs mer 


Call-for-articles

Special issue of Ethnicity Studies - Labour and Migration in an Age of Austerity

The issue will be co-edited by prof. Charles Woolfson (REMESO) and prof. Arūnas Juška (East Carolina University), co-authors and contributors to The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model. London and New York: Routledge, 2014. Dead line for Abstracts November 30. Read more about the call here


Migra Movies

Ett samarbetsprojekt mellan flera enheter på Linköpings universitet, CNEMA och Norrköpings kommun, med fl. Vi visar spelfilm på temana migration, etniska identiteter, rasism, mångfald i stadsliv, mm, som introduceras av en forskare och öppnar för diskussion efter filmen.

Nästa film, den 27 november kl 18:  Jag och mina två mammor av Jung Henin och Laurent Boilea, introduceras av Tobias Hübinette. Se höstens program


REMESO i medierna

Läs om REMESOs forskning, populärvetenskapliga artiklar, intervjuer eller hitta debattinlägg från REMESOs forskare i medierna.

Till REMESO i medierna


Kurs på REMESO Graduate School - platser kvar

  • Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Perspectives

Läs mer om kurserna och anmälan


Globala möten om globala frågor

Intervju i LiU-magasin med tre doktorander på REMESO, från olika delar av världen och deras lärare.
Läs artikeln


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


 

PUBLIKATIONER


Erkännandets Janusansikte tovatt
- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riots

Race and class- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-16