Göm menyn

Stipendier för studenter vid Campus Norrköping

Det finns flera stipendier för studenter vid grundutbildningar och för doktorander som riktar sig just till de som är antagna på program i Norrkoping. Under våren 2015 utlyses stipendier från Sparbankstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för LiU Norrköping

 

Stipendierna riktar sig till studerande vid LiU Norrköping för främjande av studier med internationell inriktning. Stipendierna kan sökas av alla studenter och doktorander vid LiU Norrköping oavsett fakultet eller nivå, samt av forskarstuderande vid andra lärosäten om de är knutna till LiU Norrköping. Företräde ges för att bedriva studier eller genomföra hela eller delar av projekt och avhandlingsarbeten i utlandet. Särskild vikt kommer läggas vid ansökningar som gynnar en hållbar utveckling, ekonomisk, social eller ekologisk. I år utdelas maximalt 200 000 kr fördelade på högst tio stipendier. En ansökan kan omfatta mer än en student, och i sådana fall bör samtliga sökande redovisa sina meriter.

 

Hur man söker

Din stipendieansökan ska senast 30 april 2015 skickas med e-post till ann-christin.noren@liu.se som ett (1) pdf-dokument. Ansökningar som inte uppfyller detta formella krav kommer inte att beaktas.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad du avser att använda det sökta stipendiet till samt studieresultat och andra meriter som du åberopar, gärna ihop med en kortfattad beskrivning av vem du är. Ansökan, exklusive bilagor, ska högst omfatta 5 000 tecken.

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av stipendiekommittén vid sammanträde i mitten av maj. Beslutet meddelas därefter per e-post till den adress du använde när sökte. Utdelning sker vid en ceremoni på Swedbanks kontor i Norrköping i samband med lunch tisdagen den 26 maj 2015.

 

För frågor kan du vända dig till Erik Berggren,  erik.berggen@liu.se , ordförande i kommittén, eller till Nathalie Lindström, sa@consensus.liu.se , studentföreträdare, Consensus, Hälsouniversitetets studentkår.

 


2015-03-31
Workshop in Uppsala on the Vernacular

On March 8th a workshop entitled “The Unsystemized Mother Tongues of Africa: A Neglected Survival Resource for Pan-Africa” was organized by REMESO with the Forum for Africa Studies at Uppsala university.

Ny bok om migration, globalisering och utmaningar och möjligheter för arbetet

Forskare på REMESO har nyligen gett ut en samlingsvolym om arbetslivets förändringar i skärningspunkten mellan migration, globalisering, prekarisering (dvs avreglering och alltmer osäkra arbeten)och social och politisk mobilisering kring dessa frågor.

EU?

Undermineras den fria rörligheten inom EU i kölvattnet på krisen?

Peo Hansen har i nättidskriften Eurozine en artikel som diskuterar tendensen till åtstramning av den fria rörligheten inom EU - en av unionens grundpelare.

Woolfson

Massemigration i finanskrisens kölvatten

Professor Charles Woolfson är redaktör för en bok om åtstramningarnas baksida i baltiska stater och som rönt stor uppmärksamhet.

Bokrelease x 2: Eurafrica och Global rättvisa

Välkommen till bokrelease den 11 februari kl 15:30 i Akademibokhandeln, Hus Zenit på Campus Valla. Två nya böcker som behandlar frågor om global rättvisa och Europas koloniala historia presenteras av författarna.

REMESO-forskare på World Social Forum on Migration i Johannesburg

Den 5-8 december hölls för första gången World Social Forum on Migration i Afrika, när det sjätte mötet arrangerades i Johannesburg, Sydafrika. Forskare från REMESO deltog.

Informella etniska nätverk, segregation och arbetsmarknad

Martin Klinthäll och Susanne urban, REMESO, har publicerat en artikel i Urban Studies Journal i vilken de redogör för sin forskning om vikten av etniska informella nätverk och kontakter för att finna arbete.

Granskning av etniskt entreprenörsskap

I artikeln "Categorising and labelling entrepreneurs" publicerad i International Small Business Journal diskuterar tre forskare konstruktionen av etniska stereotyper i stöd för entreprenörsskap.

Skyldig tills motsatsen bevisats? Seminarium om etnisk profilering

Den 2 december hålls ett seminarium om etnisk profilering vid ID-kontroller, kl 18 på Arbetets Museum i Norrköping. Seminariet arrangeras av Arena idé, REMESO, Arbetets Museum och Asylgruppen

REMESO forskare presenterar bok om 'Eurafrica' vid Oxford University

Peo Hansen och Stefan Jonsson presenterar sin bok 'Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism' vid European Studies Centre, Oxfords universitet.

Öst möter Väst - seminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige

Den 25 september hålls ett seminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige. Charles Woolfson, Indre Genelyte och Annette Thörnquist - REMESO presenterar forskningsresultat på Stockholms universitet.

LiU professor föreläser om åtstramningspolitiken i EU på Brown och Harvard

Professor Charles Woolfson (ISV/REMESO) och hans med-redaktör professor Jeffrey Sommers har bjudits in för att föreläsa om deras nya bok The Contradictions of Austerity (Routledge, 2014).

Kursprogrammet 2015 på REMESO Graduate School klart

Under 2015 kommer REMESO Graduate School ge fyra kurser samt en fristående kurs.

Kenneth Petersson, REMESO/ISV gästredaktör för European Education

Kenneth Petersson, REMESO/ISV, har tillsammans med kolleger varit gästredaktör för två nummer av tidskriften European Education. Temat för numret är 'governmentality' i utbildning.

Studie av insatser för nyanlända i Södermanland

Insatser för nyanlända har förändrats sedan etableringsreformen infördes i slutet av år 2010. Martin Qvist (Fil Dr) och Caroline Tovatt (Fil Dr) forskare från Linköpings universitet, REMESO, har på uppdrag av Länsstyrelsen följt Eskilstuna och Nyköpings kommuners samverkan med Arbetsförmedlingen och utvecklingen av etableringsverksamhetens innehåll.

Omsorgsrasism hos kvinnor i SD

Kvinnor engagerade i Sverigedemokraterna drivs av ett slags omsorg, både om ”svenskar”, som ska skyddas från folk utifrån, men också om de som kommer hit. Det bästa även för dem själva är att åka hem igen. Det visar en studie av kvinnor som är aktiva sverigedemokrater.

Andra generationens invandrare, småföretag och familjeanställning

I senaste numret av Journal of Immigrant and Refugee Studies (Vol 12:3) har Martin Klinthäll och Susanne Urban publicerat en artuikel som redovisar en studie av sametnisk anställning i småföretag för andra generationens invandrare.

Eurafrica cover

Kolumnist på Aljazeera hyllar bok om Eurafrica

Professorerna Stefan Jonsson och Peo Hansen, REMESO, kommer i höst ut med boken Eurafrica, som spårar de koloniala rötterna till och visionerna bakom EU-projektet. Kolumnisten Minna Salami, Aljazeera, lyfter upp den i en artikel i vilken hon diskuterar de pågående geopolitiska intressena i EUs afrikapolitik.

"Prekariatet" analyserat

I en artikel i tidskriften International Migration (July online edition) analyserar och diskuterar tre remesoforskare "prekariatet", de mest utsatta grupperna i och utanför arbets- och bostadsmarknaderna. Ofta migranter. Prekariatet har ibland beskrivits i termer av en ny underklass, ibland som ståendes helt utanför klassystemen.

Seminarium för kritiska ras- och vithets studier

En ny seminariegrupp har bildats på LiU, för forskare som arbetar med kritiska ras- och vithetsperspektiv, samt att stärka fältets ställning i olika discipliner. Seminariet är i första hand ett litteratur- och arbetsseminarium. 16 april: Falguni A. Sheth. (2009) Toward a Political Philosophy of Race.; 21 maj: David Roediger. The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working ClassTid och plats: 15:00-17:00 Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56 C, plan 3, Campus Norrköping. Kontaktperson: Lena Sohl, lena.sohl@liu.se


Migra Movies

Ett samarbete mellan Linköpings universitet, CNEMA och Norrköpings kommun. Spelfilm visas på tema migration, etniska identiteter, rasism, mångfald i stadsliv, mm och introduceras av en forskare, med diskussion efter filmen.

Nästa film: Every Face Has a Name, av Magnus Gertten, 26 februari.


REMESO i medierna

Läs om REMESOs forskning, populärvetenskapliga artiklar, intervjuer eller debattinlägg från forskare i medierna.

Till REMESO i medierna


REMESO Graduate School 2015 - platser kvar

  • Theories and Politics of International Migration: Understanding the Mediterranean Migration Crisis
  • International Migration, Ethnicity and Gender: Intersectional Perspectives on Labour, Power, and Citizenship
  • Migration and Labour
  • Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies

Läs mer om kurserna och anmälan


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


 

PUBLIKATIONER


Migration, Precarity and Global Governance:Migration, precarity
Challenges and opportunities for Labour

Eds Carl-Ulrik Schierup, Ronaldo Munck,
Branka Likic-Brboric and Anders Neergaard
Oxford University Press, 2015


Eurafrica: Euroafrica
The Untold History of European Integration and Colonialism

 

Peo Hansen and Stefan Jonsson, Bloomsbury 2014


Bortom horisonten: BH
Fackets vägval i globaliseringens tid.

 

 

Ingemar Lindberg & Anders Neergaard Stockholm: Premiss 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riots

Race and class- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1

 

 


Erkännandets Janusansiktetovatt

- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

 

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-31