Göm menyn

Utlysning: Två doktorandtjänster i Etnicitet och migration

Två anställningar är nu utlysta som doktorand i Etnicitet och migration med inriktning mot arbetsmarknadens och välfärdsstatens omvandling i det globala samhället med placering på REMESO vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Sökande förväntas, med utgångspunkt i ämnet migration och etnicitet, ägna sig av studier av arbetslivets och välfärdsstatens omvandling i det globala samhället.
Anställningarna kräver att sökande har (1) examen på avancerad nivå, eller motsvarande, i relevant ämne; (2) dokumenterad skicklighet i kritisk samhällsanalys; (3) grundläggande orientering i samtida teoretisk synsätt på etnicitet och migration sett i relation till arbete, välfärd och utbildningsfrågor.

 

Läs mer om tjänsterna och hur man söker dem

 


2014-04-08
Höstens kurser på REMESO Graduate School

I höst ger REMESO Graduate School två kurser: "Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates" och kursen "Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Perspectives". Den första leds av Bitr. Professor Peo Hansen och Professor Stefan Jonsson, REMESO. Den andra kursen av Bitr Professor Magnus Dahlstedt och Docent Anders Neergaard, REMESO.

Urbana rättviserörelser – vilken chans har de?

Megafonen och Pantrarna är exempel på nya sociala rörelser som växer fram bland unga i förorten, oftast unga med invandrarbakgrund. De arbetar mot nedrustning av välfärden och för upprustning av förorten. De utgör en ny form av organisering, hävdar forskare vid REMESO.

Outsstanding article

Remesoforskares artikel utnämnd till "Outstanding Paper 2013"

Artikeln "Labour Migration and Informalisation: East meets West" publicerad i 'International Journal of Sociology and Social Policy' har fått utmärkelsen "Outstanding Paper of 2013". Artikeln har författats av Branka Likic-Brboric, Zoran Slavnic och Charles Woolfson.

Arbetskraftsinvandring hot mot svenska modellen?

På ett sk Forte Talk talade professor Charles Woolfson om hur arbetskraftsinvandringen riskerar att hota facken och den svenska modellen med kollektivavtal.

Crowds and Democracy

Stefan Jonsson lanserar sin nya bok i New York, i samtal med Andreas Huyssen och Gayatri Spivak, och på Michigan University

Stefan Jonssons nya bok, Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism, står i fokus för två arrangemang i New York, respektive Michigan.

Öncel Naldemirci

Seminarium om omvårdnad i diasporan bland äldre turkiska migranter i Sverige

Den 26 februari kommer Öncel Naldemirci, Göteborgs universitet, och talar utifrån sin avhandling: Caring (in) Diaspora: 'Aging and caring experiences of older Turkish migrants in a Swedish context.'

Stefan Jonsson

"En staty över Nasser? - Eurafrika och EUs koloniala rötter"

Peo Hansen och Stefan Jonsson har en artikel i senaste numret av Mediterranean Quarterly 4:2013. De skriver om Eurafrica och den förbisedda kopplingen mellan kolonialism, dekolonisering och EU-projektets framväxt.

Global migration-lokal aktivism

I spåren av globala migrationsströmmar arbetar lokala gräsrotsrörelser för migranters sociala och ekonomiska rättigheter. Representanter från sociala rättviserörelser i New York, Göteborg och Stockholm samlades i helgen för att tillsammans med svenska forskare och institutioner utbyta erfarenheter kring sitt arbete med migration och demokrati.

Seminarium om antirasismens historia

Statsvetaren Jan Jämte från Umeå universitet ör inbjuden till ett seminarium om den antirasistiska rörelsens historia, den 12/2 kl 10-12 kommer han till REMESO, sal B533.

Efter medborgarskapet - immigration utan inkludering

I kapitlet 'Immigration Without Incorporation: EU Migration Policy in a Post-Citizenship Europe?' skriver Peo Hansen om EU:s migrationspolicy.

Kritisk pedagogik för etnicitets- och migrationsstudier?

Den 5 februari diskuterar Magnus Dahlstedt och Charles Woolfson behovet av och utmaningarna för en särskild pedagogik på området etnicitet och migration.

Invandrades barn lika väl integrerade som infödda

Barn till invandrare är sämre utbildade och får sämre jobb än majoritetsbefolkningens barn. Den bilden får man lätt av övergripande statistik. Men om statistiken bryts ner blir bilden annorlunda, visar REMESO-forskaren Alireza Behtoui.

Race and Class

Om Stockholms kravaller i Race & Class

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund och Lisa Kings skriver i senaste numret av tidskriften Race & Class om kravallerna i Stockholms förorter och de nybildade urbana rättviserörelserna som kräver upprustning av förorten, demokrati och social rättvisa.

Utbildningar på REMESO - ISV bedöms vara av hög kvalitet av Universitetskanslerämbetet

Universiteteskanslerämbetets utvärdering av fil. kand. och det tidigare magisterprogrammet Samhälls- och kulturanalys har gett ett kvitto på att utbildningarna håller hög kvalitet.

REMESO får 747 000 i stöd från Vetenskapsrådet för internationellt samarbetsprojekt

VR-kommittén för utvecklingsforskning har beslutat stödja projektet "Migration och utveckling. Det civila samhällets roll i global styrning. (MIGLINK)" Projektet leds av professor Carl-Ulrik Schierup.

Gästforskare presenterar rapport om rekrytering av IT professionella

Kirsten Hviid, gästforskare på REMESO, lägger fram sitt arbete: "Recruitment of IT-professionals from India in the ICT-sector: The Case of Sweden and Denmark", på onsdag.

Susanne Urban

Susanne Urban får 6,37 miljoner kronor för projekt om Skolvalsreformerna

Susanne Urban vid REMESO får 6,37 miljoner kronor till projektet ”Skolvalsreformernas genomförande och dess långsiktiga konsekvenser för individens sociala rörlighet”.

3,9 miljoner till forskning om urbana rättviserörelser

Fil Dr Lisa Kings har fått 3,9 miljoner kronor från Formas för forskning om urbana rättviserörelser och ungdomsaktivism i civilsamhället. Professor Aleksandra Ålund är medsökande.

Magnus Dahlstedt får 4,55 miljoner kronor till projektet ”Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer”.

Magnus Dahlstedt vid REMESO får 4,55 miljoner kronor till projektet ”Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer” från Vetenskapsrådet.

REMESO i medierna

Läs om REMESOs forskning, populärvetenskapliga artiklar, intervjuer eller hitta debattinlägg från REMESOs forskare i medierna.

Till REMESO i medierna


Vårens kurser på REMESO GRADUATE SCHOOL

Globalization, Migration and Development, April 21-May 23, Deadline 14 april
Läs merPDF-flyer


Globala möten om globala frågor

Intervju i LiU-magasin med tre doktorander på REMESO, från olika delar av världen och deras lärare.
Läs artikeln


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration

 PUBLIKATIONER


Race and class

"Reading the Stockholm riots
- a moment for social justice?"

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings

Race & Class 2014 55:1


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to FascismStefan Jonsson

Stefan Jonsson

 

Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society

Practices of Lifelong Learning

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006See also reprinted:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

 

 På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

 Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-13