Göm menyn

EUs dubbla och motsägelsefulla mål - minskad migration och mer migration

Hansen-KeynesI en artikel publicerad i "Discover Society" (May 03, 2016) en brittisk nättidning med aktuell debatt och forskning, skriver Peo Hansen om hur flyktingarna kanske tar med sig Keyenes på sin resa.

Hansen argumenterar i denna artikel, som bygger på en längre forskningsartikel, för att EUs migrationspolitik rymmer en djup paradox i att den sedan lång tid tillbaka förhindrat flyktingar från att ta sig till Europa, samtidigt som man från Eu-kommissionens sida inte svävat på målet om det stora behov Europa har av migration för att kunna hålla produktionen uppe och möta den demografiska krisen, som redan nu är manifest runt om i Europa. Han föreslår att vi kopplar samman dessa saker och låter den ena "krisen" lösa den andra med begreppet "refugee keynesianism". John Maynard Keynes är den ekonom som kanske allra mest kommit att representera den ekonomiska syn som, mycket förnklat, förordar att man tar sig ur ekonomiska kriser och lågkonjunkturer genom att investera sig ur krisen, och därm,ed stimulera sysselsättning som stimulerar konsumtion och som därmed får hjulen att snurra. En återkomst för Keynes tankar är det nu flera som förordar, då man anser att den hårda åtstramningspolitik som länge varit det dominerande receptet bland ekonomer i Europa och USA och som praktiserats flitigt av EU nu nått vägs ände och visat sig vara mycket destruktiv.

 

Läs hela Peo Hansens artikel: "How the Refugees Smuggled Keynes Back from his Exile"


2016-05-15
Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige

I REMESOs working paper serie ger vi nu ut en nytt nummer, skrivet av doktoranden Andrey Tibajev, "Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige: en forskningsöversikt". Ett arbete utfört i samverkan med Försäkringskassan.

Mångfaldens dilemma, omslag

Aktuell forskning kring integration och segregation

Under hösten har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt på grund av kriget i Syrien och andra konflikter. Sverige står därför inför utmaningar. Nu släpps två böcker baserade på aktuell forskning om integrationspolitik och boendesegregation.

MIGLINK - Svenskt-mexikanskt-turkiskt forskarnätverk samlas i Norrköping

Den 11 maj samlas forskarnätverket MIGLINK för en workshop i Norrköping för kunskapsutbyte och planering av framtida ansökningar.

Forskargrupp från Paris besöker REMESO för diskussioner om Europas utmaningar

I maj anländer en grupp forskare från Migrations and Society Research Unit (URMIS), University of Paris för en två-dagars workshop: "European Challenges of Migration and Integration: The Cases of France and Sweden I"

Viktors avhandling

Etnicitet och anställbarhet. Ny avhandling på REMESO.

Viktor Vesterberg spikade sin avhandling Ethnicizing Employability om styrningen av arbetslösa i arbetsmarknadsprojekt. Den 20 maj disputerar han, opponent är Docent Oscar Pripp.

Citizens at Heart?

Den förra "flyktingkrisen". Hur gick det?

Branka Likic-Brboric har tillsammans med forskare från Uppsala universitet redigerat en ny bok om integrationen av flyktingar från forna Jugoslavien: Citizens at Heart? Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav wars of succession.

Annette Thörnquist

Riskabla anställningar och arbetskraftsmigration mellan EU-länder

Annette Thörnquist har nyligen publicerat två artiklar som tar upp aspekter av arbetskraftsmigration mellan EU-länder och prekära anställningsformer i en "grå sektor" av arbetsmarknaden.

Integrationen och arbetets marknad

Jennie K Larsson disputerar på forskning om Alliansregeringens sk Arbetslinje och dess konsekvenser

2010 inför Alliansregeringen den så kallade arbetslinjen i svensk integrationspolitik. Med etableringsreformen sker den största förändringen av politikområdet sedan 1970-talet. Jenni K Larsson har disputerat på en avhandling som studerar reformen, 'Integrationen och arbetets marknad'. Den 18 januari diskuterar hon sin bok med bland andra Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och Erik Ullenhag, fd integrationsminister 2010-2014.

Workshop: Civilsamhällesaktivism för hållbara städer

Den 12 december hålls en workshop om urbana rättviserörelser och deras arbete för inkluderande städer. Flera organisationer och forskare deltar och delar erfarenheter från Stockholm, Johannesburg, New York och Paris.

European Futures: Between Racism and Democracy

Den 17:e och 18:e november arrangeras två seminarier på REMESO. 'Postracial Silences' med Alana Lentin från Western Sydney University och 'Dilemmas of Democracy: Polish Politics after the 2015 Elections' with Leszek Koczanowicz, University of Social Science, Wroclaw.

Ny Internationell Master i Ethnic and Migration Studies

En ny två-årig masterutbildning i Ethnic and Migration Studies (120 hp) startas på REMESO till hösten 2016.

Ny paperback upplaga av 'The Contradictions of Austerity' med introduktion av James Galbraith

Charles Woolfsons och Jeffrey Sommers antologi 'The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model' (Routledge 2014) kommer nu i pocket utgåva med introduktion av James Galbraith.

Masse und Demokratie, Stefan Jonsson

Stefan Jonssons Crowds and Democracy i tysk översättning.

Stefan Jonssons Crowds and Democracy i tysk översättning på Wallstein Verlag.

alby

Storebror ser dig i förorten

Övervakning blir verkligheten för de boende i de franska förorterna när områdena rustas upp. Forskning från LiU visar hur misstänksamhet mot förorten styr de aktörer som är satta att utveckla den.

Tensta Konsthall

Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa

I ett samarbete mellan REMESO och Tensta konsthall arrangerades ett symposium som start på en studie av förhållandet mellan konst och solidaritetsrörelser.

REMESO seminarium hösten 2015

Se listan för våra seminarier i höst.

Moskva

Moskva-konferens om migration och stater i kristider

I september genomfördes den internationella konferensen “Transnationell migration och moderna stater i tider av ekonomisk kris” i Moskva. REMESO-forskarna Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup och Anders Neergaard deltog.

REMESO-forskare kommenterar flyktingkrisen

Forskare på REMESO deltar flitigt i media och möter organisationer för att ge ett forskarperspektiv på flyktingkrisen och debatten. Det positiva, vid sidan om det ökade engagemanget, är att det uppenbarligen finns en bred insikt även i media om att alternativa perspektiv och nya svar behövs.

Christophe Foultier

Ny avhandling: Gästfrihet mellan deltagande och övervakning

Christophe Foultier disputerar den 4/9 på avhandlingen "Regimes of Hospitality - Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue"

Ur kalendariet:

Se mer under "Seminarier" I vänstermenyn


Aktuellt:

Peo Hansen kommenterar Flyktingsituationen:

LiU-intervju (video): Dubbelspel av EU i Flyktingfrågan

Läs intervju med Hansen på SVT:s webb, 16-02-04 -" Vi är totalt blinda för flyktingkrisen i siffror"

Vetandets värld, forskarsamtal, Sveriges Radio, 16-02-04: Vi och Dom: Var går gränsen?

TEDx-talk: Wishing up the wrong tree - Why the EU is as unfit to solve the current refugee crisis as the banks were unfit to resolve the financial crisis


Om Eurafrika på SVTEuroafrica

Den 22 maj diskuterade Peo Hansen med Bengt Westerberg i Utbildningsradions TV-serie "En bok. En författare" om sin och Stefan Jonssons bok Eurafrika.
Se Samtalet


antroPodcast. Charles Woolfson om Austerity

Lyssna till ett pod-samtal med Charles Woolfson och två masterstudenter vid Stockholms universitet, institutionen för socialantropologi.


Migra Movies

Ett samarbete mellan LiU, CNEMA och Norrköpings kommun. Spelfilm om migration, etniska identiteter, rasism, mm introduceras av en forskare, med diskussion efter filmen. Programmet fortsätter i höst.


REMESO Graduate School hösten 2015

  • Migration and Labour
  • Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies

Läs mer om kurserna och anmälan


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


Nya publikationer:

Samtida politisk teoriSamtida politisk teori

 

Red. Stefan Jonsson
Tankekraft förlag 2015
 


Migration, Precarity and Global Governance:Migration, precarity
Challenges and opportunities for Labour

Eds Carl-Ulrik Schierup, Ronaldo Munck,
Branka Likic-Brboric and Anders Neergaard
Oxford University Press, 2015


Eurafrica: Euroafrica
The Untold History of European Integration and Colonialism

 

Peo Hansen and Stefan Jonsson, Bloomsbury 2014


Bortom horisonten: BH
Fackets vägval i globaliseringens tid.

 

Ingemar Lindberg & Anders Neergaard Stockholm: Premiss 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riotsRace and class

- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


DJ Culture in the MixDJ Culture in the Mix
Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music

Eds Bernardo Alexander Attias, Anna Gavanas, Hillegonda C Rietveld
Bloomsbury 2013


Erkännandets Janusansiktetovatt

- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

 

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-15