Göm menyn

Andra generationens invandrare, småföretag och familjeanställning

I senaste numret av Journal of Immigrant and Refugee Studies (Vol 12:3) har Martin Klinthäll och Susanne Urban publicerat en artikel som redovisar en studie av sametnisk anställning i småföretag för unga i gruppen andra generationens invandrare. Det visar i deras artikel - "Second-Generation Immigrants in the Small-Business Sector in Sweden" - att denna grupp anställs av sina föräldrar men inte i högre utsträckning än unga med svensk bakgrund. En slutsats blir att mobilisering av familjer och etniska nätverk är inte specifikt för invandrare i "etniska ekonomier" utan är en generell strategi i småföretagarsektorn.

 

Abstract (eng):

This study investigates the importance of coethnic employment for second-generation immigrants using data on the total population of Sweden. The analyses show that employment by parents comprises a substantial part of coethnic employment among young people. However, youth of Swedish origin in the small-business sector are employed by parents to the same extent as second-generation immigrants. Furthermore, youth of Swedish origin are much more often employed by Swedish-born employers. Therefore, we argue that mobilization of family resources and social networks is not specific to immigrants in “ethnic economies” but is rather part of a general small-business class strategy.

Se Journal och ladda ned artikeln


2014-09-16
Eurafrica cover

Kolumnist på Aljazeera hyllar bok om Eurafrica

Professorerna Stefan Jonsson och Peo Hansen, REMESO, kommer i höst ut med boken Eurafrica, som spårar de koloniala rötterna till och visionerna bakom EU-projektet. Kolumnisten Minna Salami, Aljazeera, lyfter upp den i en artikel i vilken hon diskuterar de pågående geopolitiska intressena i EUs afrikapolitik.

"Prekariatet" analyserat

I en artikel i tidskriften International Migration (July online edition) analyserar och diskuterar tre remesoforskare "prekariatet", de mest utsatta grupperna i och utanför arbets- och bostadsmarknaderna. Ofta migranter. Prekariatet har ibland beskrivits i termer av en ny underklass, ibland som ståendes helt utanför klassystemen.

mozghan-zachrison

Lära sig svenska eller lära sig vara svensk?

Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen, visar en ny avhandling vid REMESO.

Lisa Pelling

Workshop om högutbildad migration

Den 20 maj organiserade REMESO en workshop om högutbildad migration, ett ämne som det forskats relativt lite om inom kritiska migrationsstudier. Ämnet är högaktuellt eftersom den globala konkurrensen om denna utländska arbetskraft påverkar många länders och regioners politik kring migration och arbetsvillkor.

C Woolfson

Charles Woolfson till Australien som “Visiting Professorial Fellow”, med ny bok i bagaget

Charles Woolfson, professor vid REMESO, åker till Australien i juni för att ta emot titel som “Visiting Professorial Fellow” vid New South Wales University, Australian Business School. I Australien kommer han även ge ett flertal föreläsningar på universiteten i Melbourne, Sydney och Adelaide.

Robert Aman

Interkulturalitet bidrar till förtryck

I vår mångkulturella värld strävar vi mot samspel, integration, lärande och kommunikation – interkulturalitet. Men det vi i väst upplever som interkulturalitet ser vi många gånger genom koloniala glasögon.

Den baltiska modellen granskas kritiskt

De baltiska staterna framhålls ofta som paradexempel på framgångsrik krisbekämpning. De övervann finanskrisen och är idag på fötter igen. Men framgången är en chimär, är budskapet i en nyutkommen bok.

Utlysning: Två doktorandtjänster i Etnicitet och migration

Två anställningar är nu utlysta som doktorand i Etnicitet och migration med inriktning mot arbetsmarknadens och välfärdsstatens omvandling i det globala samhället med placering på REMESO vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Höstens kurser på REMESO Graduate School

I höst ger REMESO Graduate School två kurser: "Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates" och kursen "Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Perspectives". Den första leds av Bitr. Professor Peo Hansen och Professor Stefan Jonsson, REMESO. Den andra kursen av Bitr Professor Magnus Dahlstedt och Docent Anders Neergaard, REMESO.

Urbana rättviserörelser – vilken chans har de?

Megafonen och Pantrarna är exempel på nya sociala rörelser som växer fram bland unga i förorten, oftast unga med invandrarbakgrund. De arbetar mot nedrustning av välfärden och för upprustning av förorten. De utgör en ny form av organisering, hävdar forskare vid REMESO.

Outsstanding article

Remesoforskares artikel utnämnd till "Outstanding Paper 2013"

Artikeln "Labour Migration and Informalisation: East meets West" publicerad i 'International Journal of Sociology and Social Policy' har fått utmärkelsen "Outstanding Paper of 2013". Artikeln har författats av Branka Likic-Brboric, Zoran Slavnic och Charles Woolfson.

Arbetskraftsinvandring hot mot svenska modellen?

På ett sk Forte Talk talade professor Charles Woolfson om hur arbetskraftsinvandringen riskerar att hota facken och den svenska modellen med kollektivavtal.

Crowds and Democracy

Stefan Jonsson lanserar sin nya bok i New York, i samtal med Andreas Huyssen och Gayatri Spivak, och på Michigan University

Stefan Jonssons nya bok, Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism, står i fokus för två arrangemang i New York, respektive Michigan.

Öncel Naldemirci

Seminarium om omvårdnad i diasporan bland äldre turkiska migranter i Sverige

Den 26 februari kommer Öncel Naldemirci, Göteborgs universitet, och talar utifrån sin avhandling: Caring (in) Diaspora: 'Aging and caring experiences of older Turkish migrants in a Swedish context.'

Stefan Jonsson

"En staty över Nasser? - Eurafrika och EUs koloniala rötter"

Peo Hansen och Stefan Jonsson har en artikel i senaste numret av Mediterranean Quarterly 4:2013. De skriver om Eurafrica och den förbisedda kopplingen mellan kolonialism, dekolonisering och EU-projektets framväxt.

Global migration-lokal aktivism

I spåren av globala migrationsströmmar arbetar lokala gräsrotsrörelser för migranters sociala och ekonomiska rättigheter. Representanter från sociala rättviserörelser i New York, Göteborg och Stockholm samlades i helgen för att tillsammans med svenska forskare och institutioner utbyta erfarenheter kring sitt arbete med migration och demokrati.

Seminarium om antirasismens historia

Statsvetaren Jan Jämte från Umeå universitet ör inbjuden till ett seminarium om den antirasistiska rörelsens historia, den 12/2 kl 10-12 kommer han till REMESO, sal B533.

Efter medborgarskapet - immigration utan inkludering

I kapitlet 'Immigration Without Incorporation: EU Migration Policy in a Post-Citizenship Europe?' skriver Peo Hansen om EU:s migrationspolicy.

Kritisk pedagogik för etnicitets- och migrationsstudier?

Den 5 februari diskuterar Magnus Dahlstedt och Charles Woolfson behovet av och utmaningarna för en särskild pedagogik på området etnicitet och migration.

Migra Movies

Migramovies är ett samarbetsprojekt mellan flera enheter på Linköpings universitet – Campus Norrköping, CNEMA och Norrköpings kommun, med flera. Vi visar spelfilm som tar upp frågor om migration, etniska identiteter, rasism, diskriminering, mångfald i stadsliv, med mera. Filmerna introduceras av en forskare eller kritiker och öppnar för en diskussion om de frågor som filmerna berör, men även för en reflektion kring film-konstens roll i gestaltandet av politiska och sociala frågor.

Nästa film Muren av Hany Abu-Assad, introduceras av Stefan Jonsson. Se höstens program


REMESO i medierna

Läs om REMESOs forskning, populärvetenskapliga artiklar, intervjuer eller hitta debattinlägg från REMESOs forskare i medierna.

Till REMESO i medierna


Kurser på REMESO Graduate School

  • Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates
  • Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Perspectives

Läs mer om kurserna och anmälan


Globala möten om globala frågor

Intervju i LiU-magasin med tre doktorander på REMESO, från olika delar av världen och deras lärare.
Läs artikeln


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


 

PUBLIKATIONER

 


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riots

Race and class- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-17