Göm menyn

Kursprogrammet 2015 på REMESO Graduate School klart

Under 2015 kommer REMESO Graduate School ge fyra kurser samt en fristående kurs.

Theories and Politics of International Migration: Understanding the Mediterranean Migration Crisis

30 March-1 May, 2015. On-Campus week 13-17 April, 2015
Course Directors: Professor Peo Hansen and Associate Professor Branka Likic-Brboric

The course explores theoretical and empirical aspects of international migration and sheds light on migration’s multidimensional character—including the issues of migrant incorporation, multiculturalism and integration—and familiarizes students with developments at different levels (e.g. global, regional, national and local), as well as with the important interlinkages between these. The course includes a focus on the Mediterranean area where recent political instabilities have increased migration and the number of asylum seekers and where states and international organizations are developing new policies and mechanisms of border control to address the situation.

Deadline March 9, 2015

International Migration, Ethnicity and Gender: Intersectional Perspectives on Labour, Power, and Citizenship

4 May-5 June, 2015. On-Campus week 18 -22 May
Course directors: Research Fellow Anna Bredström, and Professor Diana Mulinari, University of Lund.

This course draws on a variety of theoretical approaches to explore the centrality of gender at different levels of the migration process. It pursues an intersectional analysis of migration and focus on how articulations of class, ethnicity, gender/sexuality and generation shape the experiences of migrants across Europe. Questions concerning international migration, citizenship rights, gender relations and the global economy are discussed. Theories and concepts of migration, ethnicity, racism and multiculturalism will be critically examined from an intersectional perspective.

Deadline April 13, 2015

Migration and Labour,

5 October-6 November 2015, On Campus week 19-24 October
Course Directors: Professor Charles Woolfson, Associate Professor Branka Likic-Brboric and Associate Professor Zoran Slavnic.

This course aims to provide an understanding of the barriers to decent work and protected labour standards in the global and European economy. Empirically, it examines the wider political economy of neo-liberalism, especially in the context of post-communist societies. These broader changes are in turn linked to the issue of migration, as labour from Eastern Europe has migrated to the core European Union older member states bringing different experiences and assumptions regarding labour standards and industrial relations.

Deadline September 14, 2015

Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies

16 November - 18 December, 2015. On-Campus week 30 November - 4 December
Course Director: Associate Professor Zoran Slavnic

This course provides an introduction to research methods in social sciences as applied in studies on ethnic relations, ethnic diversity, migration, discrimination, racism and social inclusion/exclusion. The aim is to develop a critical approach to research methods and to explore solutions to some of the major methodological dilemmas.

Deadline October 26, 2015

 

Contact Grad School coordinator Branka Likic-Brboric  branka.likic-brboric@liu.se for more information.

 

Fristående kurs:
Empires & Ethnicities: Critical Problems in Social Theory, Historiography and Ethnicity

Course start: January 19
PhD- and Advanced course, 7,5 ECTS. Course Director: Professor Stefan Jonsson, REMESO

The aim of this course is, first, to investigate a series of classical encounters that have shaped Western conceptions of Otherness, ethnicity, and race – from the monsters of antiquity, late renaissance discourse on cannibals, via Marx’s idea of Jewishness, and Durkheim’s indebtedness to the aborigine, all the way to Fanon’s struggle with whiteness and Bourdieu’s early writings on Algeria. A second and equally important aim is to provide an advanced survey of critical problems in social theory and historiography.

For information and admission, contact  stefan.jonsson@liu.se, + 46 (0)11 36 36 30.

More information and application forms at REMESO Graduate School

 


2014-10-14
Inbjudan till temanummer om arbete, migration och 'austerity'

Ett nummer av tidskriften Ethnicity Studies med fokus på "Labour and Migration in an Age of Austerity" bjuder nu in forskare att lämna bidrag.

Kenneth Petersson, REMESO/ISV gästredaktör för European Education

Kenneth Petersson, REMESO/ISV, har tillsammans med kolleger varit gästredaktör för två nummer av tidskriften European Education. Temat för numret är 'governmentality' i utbildning.

Studie av insatser för nyanlända i Södermanland

Insatser för nyanlända har förändrats sedan etableringsreformen infördes i slutet av år 2010. Martin Qvist (Fil Dr) och Caroline Tovatt (Fil Dr) forskare från Linköpings universitet, REMESO, har på uppdrag av Länsstyrelsen följt Eskilstuna och Nyköpings kommuners samverkan med Arbetsförmedlingen och utvecklingen av etableringsverksamhetens innehåll.

Omsorgsrasism hos kvinnor i SD

Kvinnor engagerade i Sverigedemokraterna drivs av ett slags omsorg, både om ”svenskar”, som ska skyddas från folk utifrån, men också om de som kommer hit. Det bästa även för dem själva är att åka hem igen. Det visar en studie av kvinnor som är aktiva sverigedemokrater.

Andra generationens invandrare, småföretag och familjeanställning

I senaste numret av Journal of Immigrant and Refugee Studies (Vol 12:3) har Martin Klinthäll och Susanne Urban publicerat en artuikel som redovisar en studie av sametnisk anställning i småföretag för andra generationens invandrare.

Eurafrica cover

Kolumnist på Aljazeera hyllar bok om Eurafrica

Professorerna Stefan Jonsson och Peo Hansen, REMESO, kommer i höst ut med boken Eurafrica, som spårar de koloniala rötterna till och visionerna bakom EU-projektet. Kolumnisten Minna Salami, Aljazeera, lyfter upp den i en artikel i vilken hon diskuterar de pågående geopolitiska intressena i EUs afrikapolitik.

"Prekariatet" analyserat

I en artikel i tidskriften International Migration (July online edition) analyserar och diskuterar tre remesoforskare "prekariatet", de mest utsatta grupperna i och utanför arbets- och bostadsmarknaderna. Ofta migranter. Prekariatet har ibland beskrivits i termer av en ny underklass, ibland som ståendes helt utanför klassystemen.

mozghan-zachrison

Lära sig svenska eller lära sig vara svensk?

Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen, visar en ny avhandling vid REMESO.

Lisa Pelling

Workshop om högutbildad migration

Den 20 maj organiserade REMESO en workshop om högutbildad migration, ett ämne som det forskats relativt lite om inom kritiska migrationsstudier. Ämnet är högaktuellt eftersom den globala konkurrensen om denna utländska arbetskraft påverkar många länders och regioners politik kring migration och arbetsvillkor.

C Woolfson

Charles Woolfson till Australien som “Visiting Professorial Fellow”, med ny bok i bagaget

Charles Woolfson, professor vid REMESO, besökte Australien i juni för att ta emot titel som “Visiting Professorial Fellow” vid New South Wales University, Australian Business School. I Australien gav han även ett flertal föreläsningar på universiteten i Melbourne, Sydney och Adelaide.

Robert Aman

Interkulturalitet bidrar till förtryck

I vår mångkulturella värld strävar vi mot samspel, integration, lärande och kommunikation – interkulturalitet. Men det vi i väst upplever som interkulturalitet ser vi många gånger genom koloniala glasögon.

Den baltiska modellen granskas kritiskt

De baltiska staterna framhålls ofta som paradexempel på framgångsrik krisbekämpning. De övervann finanskrisen och är idag på fötter igen. Men framgången är en chimär, är budskapet i en nyutkommen bok.

Utlysning: Två doktorandtjänster i Etnicitet och migration

Två anställningar är nu utlysta som doktorand i Etnicitet och migration med inriktning mot arbetsmarknadens och välfärdsstatens omvandling i det globala samhället med placering på REMESO vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Urbana rättviserörelser – vilken chans har de?

Megafonen och Pantrarna är exempel på nya sociala rörelser som växer fram bland unga i förorten, oftast unga med invandrarbakgrund. De arbetar mot nedrustning av välfärden och för upprustning av förorten. De utgör en ny form av organisering, hävdar forskare vid REMESO.

Outsstanding article

Remesoforskares artikel utnämnd till "Outstanding Paper 2013"

Artikeln "Labour Migration and Informalisation: East meets West" publicerad i 'International Journal of Sociology and Social Policy' har fått utmärkelsen "Outstanding Paper of 2013". Artikeln har författats av Branka Likic-Brboric, Zoran Slavnic och Charles Woolfson.

Arbetskraftsinvandring hot mot svenska modellen?

På ett sk Forte Talk talade professor Charles Woolfson om hur arbetskraftsinvandringen riskerar att hota facken och den svenska modellen med kollektivavtal.

Öncel Naldemirci

Seminarium om omvårdnad i diasporan bland äldre turkiska migranter i Sverige

Den 26 februari kommer Öncel Naldemirci, Göteborgs universitet, och talar utifrån sin avhandling: Caring (in) Diaspora: 'Aging and caring experiences of older Turkish migrants in a Swedish context.'

Stefan Jonsson

"En staty över Nasser? - Eurafrika och EUs koloniala rötter"

Peo Hansen och Stefan Jonsson har en artikel i senaste numret av Mediterranean Quarterly 4:2013. De skriver om Eurafrica och den förbisedda kopplingen mellan kolonialism, dekolonisering och EU-projektets framväxt.

Global migration-lokal aktivism

I spåren av globala migrationsströmmar arbetar lokala gräsrotsrörelser för migranters sociala och ekonomiska rättigheter. Representanter från sociala rättviserörelser i New York, Göteborg och Stockholm samlades i helgen för att tillsammans med svenska forskare och institutioner utbyta erfarenheter kring sitt arbete med migration och demokrati.

Empires & Ethnicities: Critical Problems in Social Theory, Historiography and Ethnicity.
Doktorand- och MA-kurs ledd av Stefan Jonsson

Kursen fördjupar sig i klassiker i den intellektuella historien som format västerländska föreställningar om Den Andre, etnicitet och 'ras' - från antikens monster, via Marx ideer om juden till Fanons tankar om vithet. Start: 19 januari, 2015

För anmälan, kontakta stefan.jonsson@liu.se, + 46 (0)11 36 36 30.
Läs mer 


Call-for-articles

Special issue of Ethnicity Studies - Labour and Migration in an Age of Austerity

The issue will be co-edited by prof. Charles Woolfson (REMESO) and prof. Arūnas Juška (East Carolina University), co-authors and contributors to The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model. London and New York: Routledge, 2014. Dead line for Abstracts November 30. Read more about the call here


Migra Movies

Ett samarbetsprojekt mellan flera enheter på Linköpings universitet, CNEMA och Norrköpings kommun, med fl. Vi visar spelfilm på temana migration, etniska identiteter, rasism, mångfald i stadsliv, mm, som introduceras av en forskare och öppnar för diskussion efter filmen.

Nästa film Muren av Hany Abu-Assad, introduceras av Stefan Jonsson. Se höstens program


REMESO i medierna

Läs om REMESOs forskning, populärvetenskapliga artiklar, intervjuer eller hitta debattinlägg från REMESOs forskare i medierna.

Till REMESO i medierna


Kurs på REMESO Graduate School - platser kvar

  • Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Perspectives

Läs mer om kurserna och anmälan


Globala möten om globala frågor

Intervju i LiU-magasin med tre doktorander på REMESO, från olika delar av världen och deras lärare.
Läs artikeln


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


 

PUBLIKATIONER

 


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riots

Race and class- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-21