Göm menyn

Europeiska nätverk byggs på flyktingkonferens

Flyktingar i Europa

Bostadslösningar, goda utbildningsexempel och samarbeten. Lokala europeiska exempel på flyktingmottagande står i fokus på den flyktingkonferens som pågår i Norrköping 25-27 januari.

Initiativet kommer från Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och tidigare samordnare för Sveriges flyktingmottagande. Han lyfte fram värden som solidaritet, samarbete och hjälpsamhet i sitt inledningsanförande.

– Vi måste visa att det är möjligt att försvara mänskliga rättigheter och rätten till asyl, att det går om vi gör det tillsammans och agerar solidariskt i Europa, var hans budskap.

130 forskare, praktiker och representanter för frivilligorganisationer från hela Europa – däribland Ungern, Makedonien och Tyskland – deltar under de tre dagarna. Tanken är att visa de goda exemplen och att alla ska kunna skaffa sig nya nätverk för utökade samarbeten.

– Den här konferensen vill lyfta fram det konstruktiva arbete som gjorts och görs både i Sverige och i många andra europeiska länder. Vi vill stärka den sidan av samhällsdebatten och samla erfarenheter som gjorts i Europa under den speciella flyktingsituation som rått under det senaste dryga året, säger Erik Berggren vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle).

Exempel på frågor som lyfts fram är olika lösningar på boende för flyktingar, hur olika kommuner och länder försöker hitta vägar till utbildning och arbetsmarknad för nyanlända, hälsofrågor och samarbete med civilsamhälle.

En viktig del i konferensen är att summera slutsatser utifrån frågeställningar som ”Vilka är de främsta orsakerna till att en viss satsning eller verksamhet fungerat så bra i flyktingmottagandet?” ”Vad för inspirerande exempel finns det?” ”Vad bör politikerna få med sig från konferensen?” och ”Vad bör forskarna få med sig?” På så vis ska arbetet med att förbättra flyktingmottagandet kunna fortsätta, med stöd av det som kommit fram under konferensen.

Akwasi Osei.Akwasi Osei är doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet. Han studerar papperslösa migranter från Västafrika och deras situation i Holland och Sverige.

– Jag träffar en massa människor här som ger mig nya insikter och kontakter. Och goda exempel finns det gott om, till exempel hur svenska familjer bjuder in flyktingar på middag eller fika. Människor är ju ofta rädda för främlingar, det är naturligt, men ändå öppnar familjer sina hem för andra, säger Akwasi Osei.

Pria BhabraPria Bhabra arbetar med flyktingmottagande i Leeds i England. De senaste sex åren har kommunen byggt upp en organisation som ska underlätta för nyanlända personer att snabbt komma in i och förstå det brittiska samhället, alltifrån lagstiftning och sexuell hälsa till hur man så snabbt som möjligt kan få jobb och utbildning.

– En stor succé är våra drop-in på tisdagar. Vi fokuserar på olika ämnen då, det kan handla om hälsa, anställningar, finansiella frågor, boende eller möjligheter att vara volontär.

Som spindel i nätet hjälper Pria Bhabra flyktingar att hamna rätt i samhällsmaskineriet.

– Min roll är att se till att de når sin egen potential, att de snabbt slussas in i jobb- och språkträning på sin nivå och att de får hjälp med allt praktiskt som behövs för att komma in i ett helt nytt samhälle, säger Pria Bhabra.

Anna-Birgitte Moberg, integrationssamordnare i Mjölby, skaffar sig ett bredare nätverk på konferensen.

Anna-Birgitte Moberg– Jag träffar människor från Sverige men har också pratat med folk från Spanien, Italien och Finland om hur de jobbar med flyktingmottagandet, vi lär oss av varandra, både om sådant som gått bra och som misslyckats. Det är extremt viktigt att skaffa sig fler kontakter. Jag mailade just en kollega att jag har fått en ny idé.

En av huvudtalarna var Pia Prytz Phiri från UNHCR. Hon konstaterade att bara en liten rännil av världens flyktingar når Europa och beklagade det totala misslyckandet från Europas sida att ta emot dem. Men berömde också civilsamhällets och frivilligorganisationernas stora humanitära insatser. Hon framhöll också vikten av att fortsätta arbeta med frågorna.

– Europas länder måste alla solidariskt hjälpa till och organisera arbetet inför nästa flyktingström. Och se potentialen och kapaciteten hos de människor som flyr, konstaterade Pia Prytz Phiri.

Arrangörer av konferensen är Norrköpings kommun, Linköpings universitet och tankesmedjan Arena Idé, med stöd av Svenska kyrkan.

Foto: Eva Bergstedt

Slutrapport från konferensen Welcoming refugees - Local European experiences


Eva Bergstedt Thu Jan 26 15:39:39 CET 2017
puff-jonsson85

Succé för nytt masterprogram vid Filosofiska fakulteten

Ethnic and Migration Studies vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) är Filosofiska fakultetens första internationella masterprogram i Norrköping. När ansökningsperioden startade var det 360 personer som visade intresse för de 20 platserna. Nu har programmet 28 registrerade studenter från hela världen, varav 7 stycken är betalande.

Ur kalendariet:

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.

Se mer under "Seminarier" I vänstermenyn


Aktuellt:

Internationell konferens om flyktingmottagande

Den 25-27 januari 2017 bjuder Norrköping, Arena Idé och REMESO in politiker och tjänstepersoner i europeiska kommuner, samt forskare till en konferens om goda exempel och innovativa lösningar för flyktingmottagande.

För mer information och för anmälan, gå till  www.welref17.se


Peo Hansen kommenterar flyktingsituationen:

LiU-intervju (video): Dubbelspel av EU i Flyktingfrågan

Läs intervju med Hansen på SVT:s webb, 16-02-04 -" Vi är totalt blinda för flyktingkrisen i siffror"

Vetandets värld, forskarsamtal, Sveriges Radio, 16-02-04: Vi och Dom: Var går gränsen?

TEDx-talk: Wishing up the wrong tree - Why the EU is as unfit to solve the current refugee crisis as the banks were unfit to resolve the financial crisis


Om Eurafrika på SVTEuroafrica

Den 22 maj diskuterade Peo Hansen med Bengt Westerberg i Utbildningsradions TV-serie "En bok. En författare" om sin och Stefan Jonssons bok Eurafrika.
Se Samtalet


antroPodcast. Charles Woolfson om Austerity

Lyssna till ett pod-samtal med Charles Woolfson och två masterstudenter vid Stockholms universitet, institutionen för socialantropologi.


REMESO Graduate School hösten 2016

Citizenship, Welfare and Integration in the Shadow of the European ‘Refugee Crisis’

Läs mer om kurserna och anmälan


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


Nya publikationer:

Samtida politisk teoriSamtida politisk teori

 

Red. Stefan Jonsson
Tankekraft förlag 2015
 


Migration, Precarity and Global Governance:Migration, precarity
Challenges and opportunities for Labour

Eds Carl-Ulrik Schierup, Ronaldo Munck,
Branka Likic-Brboric and Anders Neergaard
Oxford University Press, 2015


Eurafrica: Euroafrica
The Untold History of European Integration and Colonialism

 

Peo Hansen and Stefan Jonsson, Bloomsbury 2014


Bortom horisonten: BH
Fackets vägval i globaliseringens tid.

 

Ingemar Lindberg & Anders Neergaard Stockholm: Premiss 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riotsRace and class

- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1


DJ Culture in the MixDJ Culture in the Mix
Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music

Eds Bernardo Alexander Attias, Anna Gavanas, Hillegonda C Rietveld
Bloomsbury 2013


Erkännandets Janusansiktetovatt

- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

 

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 30 11:09:53 CET 2017