Göm menyn

Ny bok om migration, globalisering och utmaningar och möjligheter för arbetet

omslag

Flera forskare på REMESO har nyligen gett ut en bok som diskuterar arbetslivets förändringar i skärningspunkten mellan, migration, globalisering, prekarisering (dvs avreglering och alltmer osäkra arbeten)och social och politisk mobilisering kring dessa frågor.  Boken Migration, Precarity, and Global Governance Challenges and Opportunities for Labour är utgiven vid Oxford University Press och redigerad av Carl-Ulrik Schierup, Branka Likic-Brboric och Anders Neergaard (alla REMESO) och Ronaldo Munck (Dublin City University). Boken rymmer 15 kapitel, skrivna av närmare 20 internationella forskare, som sätter ljuset på en serie fenomen som traditionellt behandlats åtskilt i forskningen, men som för en djupare förståelse måste angripas intersektionellt med en tvärvetenskaplig och jämförande ansats. I en rad fallstudier ges exempel på förändrade villkor i arbetslivet runt om i världen till följd av förändrade regelverk, migration, globalisering och prekarisering, samt hur olika organisationer på olika sätt svarat på denna utveckling.

Gå till förlagets websida

Se och ladda ned omslag o abstract (pdf)

 

Mer information (eng)

Migration, Precarity, & Global Governance explores an understudied, but central, area within contemporary studies of globalisation and precarisation. It relates to the interface between migration, global governance and the role of civil society, with particular focus on the dilemmas and options of trade unions, too often left off the agenda. The volume suggests that the trade union movement is undergoing a fundamental debate about revitalisation, which could play an important role in terms of the economic, political and social integration of migrant workers, with implications for the transformation of contemporary societies in general.

The volume adopts an interdisciplinary and comparative approach, emphasizing the complexity of historically grounded social relations. It examines international migration as it is impacted by, and impacts on, globalization, social and political struggles, and the recurring crisis of capitalism.

The first part of the book presents five complementary perspectives on the political economy of migration, labour, and citizenship. Part Two offers analyses of the relationship between labour unions and migrant workers. Part Three explores the way trade unions, migrant organisations, and other civil society groupings interact with an incipient global governance regime relating to migration. It also examines issues of state and non-state actors' accountability in relation to human rights claims as well as the impact of the norm of corporate social responsibility.

 

Författare:
Bridget Anderson, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford
Stephen Castles, University of Sydney
Raúl Delgado Wise, Universidad Autónoma de Zacatecas, Mexico
Seyhan Erdogdu, Ankara University
Jean Grugel, Sheffield University
Mary Hyland, Dublin City University
Branka Likic-Brboric, University of Linköping
Sam Maher, Labour Behind the Label, UK
Ruth Milkman, CUNY Graduate Center, USA
Ronaldo Munck, Dublin City University
Bettina Musiolek, Einewelt-Sachsen, Germany
Anders Neergaard, University of Linköping
Nicola Piper, University of Sydney
Carl-Ulrik Schierup, University of Linköping
Nazli Senses, Baskent University
Guy Standing, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London
Anna Weber, University of Geneva

 

 

Readership: Scholars and students interesting in Political Science, Migration Studies, Labour Studies, and Civil Society

 


2015-02-12
EU?

Undermineras den fria rörligheten inom EU i kölvattnet på krisen?

Peo Hansen har i nättidskriften Eurozine en artikel som diskuterar tendensen till åtstramning av den fria rörligheten inom EU - en av unionens grundpelare.

Woolfson

Massemigration i finanskrisens kölvatten

Professor Charles Woolfson är redaktör för en bok om åtstramningarnas baksida i baltiska stater och som rönt stor uppmärksamhet.

Bokrelease x 2: Eurafrica och Global rättvisa

Välkommen till bokrelease den 11 februari kl 15:30 i Akademibokhandeln, Hus Zenit på Campus Valla. Två nya böcker som behandlar frågor om global rättvisa och Europas koloniala historia presenteras av författarna.

REMESO-forskare på World Social Forum on Migration i Johannesburg

Den 5-8 december hölls för första gången World Social Forum on Migration i Afrika, när det sjätte mötet arrangerades i Johannesburg, Sydafrika. Forskare från REMESO deltog.

Informella etniska nätverk, segregation och arbetsmarknad

Martin Klinthäll och Susanne urban, REMESO, har publicerat en artikel i Urban Studies Journal i vilken de redogör för sin forskning om vikten av etniska informella nätverk och kontakter för att finna arbete.

Granskning av etniskt entreprenörsskap

I artikeln "Categorising and labelling entrepreneurs" publicerad i International Small Business Journal diskuterar tre forskare konstruktionen av etniska stereotyper i stöd för entreprenörsskap.

Skyldig tills motsatsen bevisats? Seminarium om etnisk profilering

Den 2 december hålls ett seminarium om etnisk profilering vid ID-kontroller, kl 18 på Arbetets Museum i Norrköping. Seminariet arrangeras av Arena idé, REMESO, Arbetets Museum och Asylgruppen

REMESO forskare presenterar bok om 'Eurafrica' vid Oxford University

Peo Hansen och Stefan Jonsson presenterar sin bok 'Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism' vid European Studies Centre, Oxfords universitet.

Öst möter Väst - seminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige

Den 25 september hålls ett seminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige. Charles Woolfson, Indre Genelyte och Annette Thörnquist - REMESO presenterar forskningsresultat på Stockholms universitet.

LiU professor föreläser om åtstramningspolitiken i EU på Brown och Harvard

Professor Charles Woolfson (ISV/REMESO) och hans med-redaktör professor Jeffrey Sommers har bjudits in för att föreläsa om deras nya bok The Contradictions of Austerity (Routledge, 2014).

Kursprogrammet 2015 på REMESO Graduate School klart

Under 2015 kommer REMESO Graduate School ge fyra kurser samt en fristående kurs.

Kenneth Petersson, REMESO/ISV gästredaktör för European Education

Kenneth Petersson, REMESO/ISV, har tillsammans med kolleger varit gästredaktör för två nummer av tidskriften European Education. Temat för numret är 'governmentality' i utbildning.

Studie av insatser för nyanlända i Södermanland

Insatser för nyanlända har förändrats sedan etableringsreformen infördes i slutet av år 2010. Martin Qvist (Fil Dr) och Caroline Tovatt (Fil Dr) forskare från Linköpings universitet, REMESO, har på uppdrag av Länsstyrelsen följt Eskilstuna och Nyköpings kommuners samverkan med Arbetsförmedlingen och utvecklingen av etableringsverksamhetens innehåll.

Omsorgsrasism hos kvinnor i SD

Kvinnor engagerade i Sverigedemokraterna drivs av ett slags omsorg, både om ”svenskar”, som ska skyddas från folk utifrån, men också om de som kommer hit. Det bästa även för dem själva är att åka hem igen. Det visar en studie av kvinnor som är aktiva sverigedemokrater.

Andra generationens invandrare, småföretag och familjeanställning

I senaste numret av Journal of Immigrant and Refugee Studies (Vol 12:3) har Martin Klinthäll och Susanne Urban publicerat en artuikel som redovisar en studie av sametnisk anställning i småföretag för andra generationens invandrare.

Eurafrica cover

Kolumnist på Aljazeera hyllar bok om Eurafrica

Professorerna Stefan Jonsson och Peo Hansen, REMESO, kommer i höst ut med boken Eurafrica, som spårar de koloniala rötterna till och visionerna bakom EU-projektet. Kolumnisten Minna Salami, Aljazeera, lyfter upp den i en artikel i vilken hon diskuterar de pågående geopolitiska intressena i EUs afrikapolitik.

"Prekariatet" analyserat

I en artikel i tidskriften International Migration (July online edition) analyserar och diskuterar tre remesoforskare "prekariatet", de mest utsatta grupperna i och utanför arbets- och bostadsmarknaderna. Ofta migranter. Prekariatet har ibland beskrivits i termer av en ny underklass, ibland som ståendes helt utanför klassystemen.

mozghan-zachrison

Lära sig svenska eller lära sig vara svensk?

Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen, visar en ny avhandling vid REMESO.

Lisa Pelling

Workshop om högutbildad migration

Den 20 maj organiserade REMESO en workshop om högutbildad migration, ett ämne som det forskats relativt lite om inom kritiska migrationsstudier. Ämnet är högaktuellt eftersom den globala konkurrensen om denna utländska arbetskraft påverkar många länders och regioners politik kring migration och arbetsvillkor.

Seminarium för kritiska ras- och vithets studier

En ny seminariegrupp har bildats på LiU, för forskare som arbetar med kritiska ras- och vithetsperspektiv, samt att stärka fältets ställning i olika discipliner. Seminariet är i första hand ett litteratur- och arbetsseminarium. 16 april: Mer info kommer inom kort; 21 maj: Vi läser David Roediger. The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working ClassTid och plats: 15:00-17:00 Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56 C, plan 3, Campus Norrköping. Kontaktperson: Lena Sohl, lena.sohl@liu.se


Migra Movies

Ett samarbete mellan Linköpings universitet, CNEMA och Norrköpings kommun. Spelfilm visas på tema migration, etniska identiteter, rasism, mångfald i stadsliv, mm och introduceras av en forskare, med diskussion efter filmen.

Nästa film: Every Face Has a Name, av Magnus Gertten, 26 februari.


REMESO i medierna

Läs om REMESOs forskning, populärvetenskapliga artiklar, intervjuer eller debattinlägg från forskare i medierna.

Till REMESO i medierna


REMESO Graduate School 2015 - platser kvar

  • Theories and Politics of International Migration: Understanding the Mediterranean Migration Crisis
  • International Migration, Ethnicity and Gender: Intersectional Perspectives on Labour, Power, and Citizenship
  • Migration and Labour
  • Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies

Läs mer om kurserna och anmälan


Forskarplattform - etnicitet och migration

Läs om fältet på hela LiU (inte bara REMESO) och sök aktuella seminarier.
Gå till forskarwebben - Etnicitet och migration


 

PUBLIKATIONER


Migration, Precarity and Global Governance:Migration, precarity
Challenges and opportunities for Labour

Eds Carl-Ulrik Schierup, Ronaldo Munck,
Branka Likic-Brboric and Anders Neergaard
Oxford University Press, 2015


Eurafrica: Euroafrica
The Untold History of European Integration and Colonialism

 

Peo Hansen and Stefan Jonsson, Bloomsbury 2014


Bortom horisonten: BH
Fackets vägval i globaliseringens tid.

 

 

Ingemar Lindberg & Anders Neergaard Stockholm: Premiss 2013


The Contradictions of Austerity: C Woolfson
The Socio-economic Costs of the
Neoliberal Baltic Model

Eds. Jeffrey Sommers and Charles Woolfson

Routledge, 2014


"Reading the Stockholm riots

Race and class- a moment for social justice?"

 

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund & Lisa Kings
Race & Class 2014 55:1

 

 


Erkännandets Janusansiktetovatt

- Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Caroline Tovatt

Santéus Academic press, 2013


Migrationens epok

Migrationens och etnicitetens epok - kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

 

Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard (Red.)
Liber 2013


Stefan Jonsson

Crowds and Democracy:
The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism

Stefan Jonsson
Columbia University Press 2013


"Disclosing the World OrderStefan Jonsson, Disclosing the World Order, in Third Text
-Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke"

Stefan Jonsson
Third Text, vol 27, Issue 2, 2013


"University Education as a Compensation StrategyIMR
Among Second-Generation Immigrants"
 

Susanne Urban
International Migration Review, 46: 4, Winter 2012


The Confessing Society: Foucault, Confession and The Confessing society
Practices of Lifelong Learning
 

Andrea Fejes och Magnus Dahlstedt
Routledge 2012 (Forthcoming)


Skola i samverkan Dahlstedt/Hertzberg

 

Skola i samverkan - miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan
 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg,
Gleerups 2011

 


Perspektiv på turism J. Syssner (ed.)Perspektiv på turism och resande

 

Josefina Syssner red.,
Studentlitteratur 2011


Hansen&Hager

 The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights & Migration Policy

 

Peo Hansen & Sandy Hager, Berghahn 2010


European Perspectives...bokomslag

 European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration

 

A. Neergaard, red., Shaker 2009


 Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium

 

Magnus Dahlstedt, Liber 2009


Klicka för mer info...

 Narratives of Belonging: Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Settings

 

Tünde Puskas, Peter Lang 2009


Khalid Khayati

 From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations

 

Khalid Khayati, LiU 2008


Anna Bredström

 Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy.

 

Anna Bredström, LiU 2008


Ny bok

 EU:s migrationspolitik under 50 år. Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 

Peo Hansen, Studentlitt. 2008


Magnus DahlstedtDen bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid
 

M. Tesfahuney & M. Dahlstedt (red.),
Tankekraft 2008


Irregular Migration, Informal Labour and CommunityIrregular Migration, Informal Labour and Community
 

E. Berggren, B. Likic, G. Toksöz, N. Trimikliniotis
(Eds.) Shaker 2007


Migration, Citizenship and the European Welfare StateMigration, Citizenship and the European Welfare State.

C. Schierup, P. Hansen & S. Castles
Oxford 2006Omtryck:

Paradoxes of Multiculturalism - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup

 

Will They Still be Dancing? - download full text

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
 

 

På Kulturens slagmark

På kulturens slagmark - full text

Carl-Ulrik Schierup

 

 


 


Sidansvarig: erik.berggren@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-23