Göm menyn

Forskning i arbetsterapi

collage av bilder:man i rullstol framför dator-antecknar-hjälp med tvätt
 

Arbetsterapi innefattar kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Målgruppen för arbetsterapi är personer med funktionsnedsättning eller personer som av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter.

Samspelet mellan människa och miljö är centralt och forskningen rör vilka konsekvenser som funktionsnedsättning och hinder eller möjligheter i miljön har för individers aktivitet och delaktighet. Vidare studeras hur arbetsterapeutiska insatser kan utformas för att främja aktivitet, delaktighet och hälsa.

 

Forskningsprojekt

Delaktighet i skola och på väg till arbete

Teknik som möjliggörare

Arbetsförmåga - bedömning och intervention

 

 

 

 


Sidansvarig: niclas.silfverhammar@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-07