Göm menyn

Arbetsmiljö

Vi samlar här information om arbetsmiljö och tipsar om bra webbsidor inom området. Du hittar också information om Lika villkor och Miljö och hållbar utveckling.

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Vägledning för hantering av kränkande behandling vid LiU (pdf)

Guide for handling offensive treatment at LiU (pdf)

Arbetsmiljöombud vid ISV

Gerd Röndahl
gerd.rondahl@liu.se
011-36 35 37
Kåkenhus, K6713

Nedzad Mesic
nedzad.mesic@liu.se
011-36 33 22
Bomullsspinneriet, B423
 

Om arbetsmiljö vid LiU

Här finns länkar till central LiU-information inom området arbetsmiljö.

Lika villkor

Ombud för Lika villkor vid ISV är Anita Andersson, anita.a.andersson@liu.se

Mer om Lika villkor

Miljö och hållbar utveckling

Miljösamordnare vid ISV är Vakant

Avfallsombud vid ISV är Sven-Arne Rejsmar, sven.arne.rejsmar@liu.se

Mer om Miljö och hållbar utveckling

Handlingsplaner vid ISV

Handlingsplaner för Arbetsmiljö och Lika villkor 2017-2019 (fastställd 2017-09-15)

Krishanteringsplan

ISV:s krishanteringsplan

Du behöver logga in för att få se informationen som skulle visats här

En liten planta gror


Ur handlingsplanen för Arbetsmiljö

Den bärande visionen för ISV arbetsmiljöarbete är att kraftigt förbättra såväl den faktiska arbetsmiljön som medarbetarnas upplevelse av den. Det är angeläget att ISV blir en miljö där man känner arbetsglädje, delaktighet och trygghet. Institutionen och dess stödverksamhet bör vara och upplevas som något som tillför kärnverksamheten ett väsentligt mervärde. Handlingsplaner ISV


Länktips

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöforum

Arbetsmiljöupplysningen

Feelgood

Sunt Liv

Rådgivningsbyrån


Sidansvarig: elisabeth.qvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 20 14:50:26 CET 2017