Göm menyn

 


fontd bilder

Forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 10 lärosäten (2018) med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Sedan starten 2002 har ca 100 forskarstuderande examinerats.

FontD har en fullt utvecklad organisation för forskarstudier med allmänna studieplaner för forskarutbildning (licentiat- och doktorsexamen), kursverksamhet, handledarresurser, handledarkollegium, seminarieverksamhet. Kvalitetsgranskning sker bl a. genom ett årligt möte mellan FontDs forskarstuderande och handledare med en internationellt sammansatt vetenskaplig kommitté sammansatt av sex internationellt erkända forskare inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik.Aktuellt

Läs om våra kursstarter under fliken Kurser. Vi välkomnar även doktorander från andra lärosäten! Kontakta kursansvarig konrad.schonborn@liu.se vid intresse.

2018:

 

Online Course on Phenomenography and Variation Theory

Läs mer om kursen här!


FontD logo

Gemensamma aktiviteter

Kontakta oss

FontD doktorer

FontD licentiater

Skriftserielistan

Konferenser

Länkar

Seminarier vid FontD

Folder

 

FontDs kalendarium

2018-05-03

60% - J. Andersson

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Andersson har sitt 60%-seminarium med titeln: Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet. Läsare: Tünde Puskas, LiU.
Kl 10:15
Plats: B533, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-05-18

Lic-seminarium - Jansson

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Jansson försvarar sin lic med titeln: ”Risken blir ju att det blir mer skola av det”! En studie om teknik på fritidshem. Opponent: Bjorn Haglund, SU.
Kl 13:15
Plats: B342, Bomullspinneriet, campus norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-05-28

Licputation Lic-FontD - Rydberg

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Christian Rydberg försvarar sin lic-avhandling med titeln: Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman. Opponent Doc. Eva Lundqvist, Uppsala universitet
Kl 13:15
Plats: Malmö universitet
För mer information kontakta Anna ERicson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-06-07

60%-seminarium Alma J Pettersson

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Alma Jahic Pettersson har sitt 60% seminarium med titeln: ”The brain needs nutrition. Children's language of the food's journey” Läsare: Clas Olander, Malmö universitet.
Kl 13:15
Plats: VR-arenan, Visualiseringscenter, Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-06-13

90%-seminarium - Svenningsson

Seminarium - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johan Svenningsson har sitt 90% seminarium med titeln: kommer senare). Läsare: Piet Ankiewicz, Sydafrika
Kl 13:15
Plats: Rockelstad
För mer information kontakta Anna ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.


Sidansvarig: anna.ericson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 02 14:39:19 CET 2018