Göm menyn

Välkommen till Lic-FontD4

Annonsen finner du här!

Här finner du information om förutsättningar och krav
-    ansökningshandlingar
-    de inriktningar de olika lärosätena erbjuder samt
-    vilka behörighetskrav som gäller.

 

Vad är Forskarskolan Lic-FontD4?

Licentiand-Forskarskola i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik

Lic-FontD4 bedrivs inom ramen för ett väl etablerat samarbete (FontD).


Det övergripande syftet med forskarskolan är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för kunskapsutveckling som bidrar till utvecklingen av skola och förskolan. Forskarskolan erbjuder förskollärare och lärare upp till och med gymnasiet möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år på 50% ska kunna uppnå en licentiatexamen.

Forskarskolans målsättning är att bidra till att bygga upp förskolans och skolans kunskapsbas så att antalet lärare med utbildning på forskarnivå ökar.

Forskarskolan erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning till filosofie licentiatexamen inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Doktoranderna kommer att bedriva sin forskarutbildning på halvtid och arbeta i skolverksamheten halvtid. Detta skapar unika möjligheter till forskningsprojekt med nära anknytning till skolverksamheten.


Vad är FontD?

FontD är ett nätverk av samverkande universitet och högskolor från Umeå i norr till Malmö i söder. FontD har lång erfarenhet av att anordna forskarutbildning inom naturvetenskaps- och teknikdidaktik. Det första uppdragen 2002 innebar att utbilda 25 doktorander och den första omgången av Lic-forskarskola för aktiva lärare gavs 2008. Hittills har ca 100 forskarstuderande examinerats.


Vilka inriktningar finns inom LicFontD4?

Följande är exempel på forskningsintressen och områden inom naturvetenskapernas och teknisk didaktik. Obs! Mer specifika intressen hos varje lärosätepartner i forskarskolan finns på respektive webbplats. Tänk på dessa inriktningar och dina egna intressen när du svarar på nästa fråga i blanketten:

 • Läroplan
 • Betyg och bedömning
 • Begreppsförståelse och kognitiva perspektiv på begreppsförändring
 • Språkliga aspekter på lärande
 • Undervisningsperspektiv
 • Utomhusundervisning och lärande i informella miljöer
 • Programmering, IKT och lärande med digitala verktyg
 • Tekniska system
 • Genusmedvetenhet och jämställdhet
 • Socio-politiska, historiska och kulturella frågor
 • Intresse och attityd i naturvetenskap och teknik
 • Användningen av modeller, representationer och multimodal visualisering
 • Naturvetenskapens och teknikens karaktär (NOS och NOT)
 • Undervisning för och om vetenskap, samhälle, miljö och hälsa (STSE)

För närmare information om forskningsinriktningar och projekt, se respektive lärosätes hemsida.

 

Kontakt

Vetenskaplig ledare:

Prof. Lena Tibell, 070-9997633, lena.tibell@liu.se

Koordinator:

Konrad Schönborn, 011-363609, konrad.schonborn@liu.se

Institutionsadministratör:

Anna Ericson, anna.ericson@liu.se

 

dokument

Ansökningsblanketten 2018 (word)

Frågor och svar (pdf)

Intyg från skolhuvudman (word)


Sidansvarig: anna.ericson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 02 14:37:08 CET 2018