Göm menyn

Välkommen till Lic-FontD3

Annonsen finner du här!

Här finner du information om förutsättningar och krav, ansökningshandlingar och information om de inriktningar de olika lärosätena erbjuder samt vilka behörighetskrav som gäller.

Sista chansen!

Observera att detta är sista möjligheten att bli antagen till forskarutbildning enligt Övergångsbestämmelserna (Förordning 2006:1053). Från och med 1 juli 2015 gäller enbart nuvarande regler för grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå (examen på avancerad nivå, samt minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå).

Men den som före 1 juli 2007 uppfyllde de tidigare kraven på grundläggande behörighet (grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng enligt tidigare poängsystem), har enligt Övergångsbestämmelserna grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning tom 30 juni 2015.

Vad är Forskarskolan Lic-FontD3?

Licentiand-Forskarskola i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik

Det övergripande syftet med forskarskolan är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för kunskapsutveckling som bidrar till utvecklingen av skola och förskolan. Forskarskolan erbjuder lärare upp till och med gymnasiet och förskollärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år på 50% ska kunna uppnå en licentiatexamen.

Forskarskolans målsättning är att bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskapsbas så att antalet lärare med utbildning på forskarnivå ökar.

Forskarskolan erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning till filosofie licentiatexamen inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Doktoranderna kommer att bedriva sin forskarutbildning på halvtid och arbeta i skolverksamheten halvtid. Detta skapar unika möjligheter till forskningsprojekt med nära anknytning till skolverksamheten.

Lic-FontD3 bedrivs inom ramen för ett väl etablerat samarbete (FontD).

Vad är FontD?

FontD är ett nätverk av samverkande universitet och högskolor från Umeå i norr till Malmö i söder. FontD har lång erfarenhet av att anordna forskarutbildning inom naturvetenskaps- och teknikdidaktik. Det första uppdragen 2002 innebar att utbilda 25 doktorander och den första omgången av Lic-forskarskola för aktiva lärare gavs 2008. Hittills har 45 doktorer och 21 licentiater examinerats.

Vilka inriktningar finns inom LicFontD3?

• Lärarkunskap, utveckling och socialisation in i läraryrket

• Förskollärares förståelse av tekniska system och förändring

• Könsmedvetenhet hos blivande lärare i naturvetenskap

• Historiska, politiska och kulturella frågor som rör lärande av naturvetenskap och teknik i det moderna samhället

• Barnens intresse och motivation för naturvetenskap och effekterna av kontextbaserat lärande

• Naturvetenskapliga begrepp och kognitiva perspektiv på begreppsförändring

• Representationer, visualiseringar och multimedia för lärande och undervisning av naturvetenskap

• Bedömning inom vetenskap och teknisk utbildning

• Kontextbaserad vetenskaplig undersökning, vetenskapens natur inom naturvetenskap och teknik

• Utbildning för hållbar utveckling och socio-vetenskapliga frågor

För närmare information om forskningsinriktningar och projekt, se respektive lärosätes hemsida

 

 

FontD logo

 

 

 

Kontakt:

Vetenskaplig ledare:

Prof. Lena Tibell, 070-9997633, lena.tibell@liu.se

Koordinator:

Konrad Schönborn, 011-363609, konrad.schonborn@liu.se

Insitutionsadministratör:

Anna Ericson, anna.ericson@liu.se

Viktiga dokument:

Frågor och svar (pdf)

Ansökningsförfarande (pdf)

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökningsblankett (word)

Intyg skolhuvudman (pdf)

SCB blankett (pdf)

 


Sidansvarig: anna.ericson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 05 15:41:21 CET 2015