Göm menyn

 


fontd bilder

Forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 13 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. För närvarande (aug 2013) har FontD 40-talet aktiva forskarstuderander och sedan starten 2002 har 44 doktorer och 21 licentiater examinerats.

FontD har en fullt utvecklad organisation för forskarstudier med allmänna studieplaner för forskarutbildning (licentiat- och doktorsexamen), kursverksamhet, handledarresurser, handledarkollegium, seminarieverksamhet. Kvalitetsgranskning sker bl a. genom ett årligt möte mellan FontDs forskarstuderande och handledare med en internationellt sammansatt vetenskaplig kommitté sammansatt av sex internationellt erkända forskare inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik.Aktuellt

Läs om våra kursstarter under fliken Kurser. Vi välkomnar även doktorander från andra lärosäten! Kontakta kursansvarig konrad.schonborn@liu.se vid intresse.

2016:

 


FontD logo

Gemensamma aktiviteter

Kontakta oss

FontD doktorer

FontD licentiater

Skriftserielistan

Konferenser

Länkar

Seminarier vid FontD

Folder

 

FontDs kalendarium

2016-12-20

75% seminarium M Jansson

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Jansson har sitt 75% seminarium med opponent Boel Berner.
Kl 13:15
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 363175.


Sidansvarig: anna.ericson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jul 11 14:26:37 CEST 2016