Göm menyn

 


fontd bilder

Forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 13 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. För närvarande (aug 2013) har FontD 40-talet aktiva forskarstuderander och sedan starten 2002 har 44 doktorer och 21 licentiater examinerats.

FontD har en fullt utvecklad organisation för forskarstudier med allmänna studieplaner för forskarutbildning (licentiat- och doktorsexamen), kursverksamhet, handledarresurser, handledarkollegium, seminarieverksamhet. Kvalitetsgranskning sker bl a. genom ett årligt möte mellan FontDs forskarstuderande och handledare med en internationellt sammansatt vetenskaplig kommitté sammansatt av sex internationellt erkända forskare inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik.Aktuellt

Läs om våra kursstarter under fliken Kurser. Vi välkomnar även doktorander från andra lärosäten! Kontakta kursansvarig konrad.schonborn@liu.se vid intresse.

2016:

 


FontD logo

Gemensamma aktiviteter

Kontakta oss

FontD doktorer

FontD licentiater

Skriftserielistan

Konferenser

Länkar

Seminarier vid FontD

Folder

 

FontDs kalendarium

2017-05-08

Docentföreläsning i Visualisering och medieteknik

Föreläsning - Institutionen för teknik och naturvetenskap
PhD Konrad Schönborn, ITN, håller en docentföreläsning över ämnet "Visualization in education: probing the role of interactive visualization for science learning"
Kl 13:15
Plats: VR-arena (G111), Kopparhammaren 6, Campus Norrköping
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2017-05-11

60% seminarium - J Stenlund

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jörgen Stenlund har sitt 60% seminarium med titeln: Moving between scales – zooming in time. Abstract Moving between scales – zooming in time Several aspects of teaching and learning evolution is challenging, e.g. combining time scales of huge difference. One way of tackling troublesome knowledge of this kind in evolutionary education is by means of visualizations. The need for designers as well as for teachers and students to gain knowledge about how visualizations might contribute to fruitful teaching and learning is acknowledged. The way different visualisation of time in evolution affect learning will be discussed in this thesis. In one of the studies Design Based Research methodology is used to ensure ecological validity and proximity between research and practice in formal education. The study covers a time span of approximately two years and three iterations. The aim of the study is to understand how different visual representations of time affect learners’ perception of temporal aspects in an evolutionary process. The visualisation is designed as a map superimposed by animated areas representing the appearance, dispersal and disappearance of different species, or groups of species, in hominin evolution. Groups using the same animation but different representations of time are compared. The results indicate that different types of representations of time have different advantages and disadvantages depending on the specific educational purpose and focus. In a second study, the Deep Tree exhibit, a visualization of the history of all life on earth will be analysed regarding how evolutionary time is presented and perceived by students and visitors.
Kl 13:00
Plats: VR arenan, Kopparhammaren 6, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna ERicson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-06-01

60% seminarium - J Boström

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johan Boström håller sitt 60% seminarium med titeln: Teknik och genus I förskolan. Läsare: Anette Olin, lector Göteborgs univ.
Kl 13:15
Plats: B533, Bomullspinneriet, campus norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-06-09

30% seminarium - A Vladavic

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Alma Vladavic håller sitt 30% seminarium med titeln: Naturvetenskap och teknik I fritidshemmet. Läsare: Jonas Hallström, bitr.prof. LiU.
Kl 10:15
Plats: B455, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.


Sidansvarig: anna.ericson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jul 11 14:26:37 CEST 2016